Wydarzenia i nowości Konstrukcje       Publikacje       Producenci Dachy skośne       Publikacje       Producenci Dachy płaskie       Publikacje       Producenci Pokrycia dachowe       Pokrycia ceramiczne             Publikacje             Producenci       Pokrycia cementowe             Publikacje             Producenci       Pokrycia blaszane             Publikacje             Producenci       Papy             Publikacje             Producenci       Gonty bitumiczne             Publikacje             Producenci       Łupek             Publikacje             Producenci       Płyty dachowe             Publikacje             Producenci       Inne             Publikacje             Producenci Dachy zielone       Publikacje       Producenci Dachy odwrócone       Publikacje       Producenci Okno w dachu       Publikacje       Producenci Folie dachowe       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów skośnych       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów płaskich       Publikacje       Producenci Akcesoria dachowe       Publikacje       Producenci Kominy       Publikacje       Producenci Rynny i odwodnienia       Publikacje       Producenci Ochrona odgromowa       Publikacje       Producenci Renowacja       Publikacje       Producenci Chemia budowlana       Publikacje       Producenci Maszyny i narzędzia       Publikacje       Producenci Obróbki blacharskie       Publikacje       Producenci Poddasza       Publikacje       Producenci Wentylacja dachów       Publikacje       Producenci Dom energooszczędny       Publikacje       Producenci Proekologiczne budowanie       Publikacje       Producenci Instrukcje Poradnik       Publikacje       Producenci Dylematy Inne TV Dachy Forum szkół Dla dekarzy       Z życia PSD       Szkolenia Budownictwo w statystykach BHP na budowie Rzeczoznawcy Organizacje branżowe Targi Wydawnictwa Konkursy i szkolenia Kontakt

  Strona główna
 

 

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Swisspor BIKUTOP pokładowa 200 ? skuteczna ochrona antyradonowa

Nowością Firmy SWISSPOR Polska w 2009 roku jest papa BIKUTOP podkładowa 200, która może być stosowana nie tylko do hydroizolacji, ale także jako bariera antyradonowa.

Izolacja fundamentów papą BIKUTOP podkładowa 200 eliminuje zagrożenie przenikania radonu do budynków mieszkalnych, przez co zmniejsza zachorowalność na raka płuc.

Niewidoczne zagrożenie
 - Swisspor BIKUTOP pokładowa 200 ? skuteczna ochrona antyradonowa
Drogi wnikania radonu do budynku.Źródło: www.ifj.edu.pl (M. Janik, ?Przenikanie radonu z gruntu do budynku. Modelowanie komputerowe i weryfikacja w budynkach mieszkalnych?). Oznaczenia:1, 4 ? szczeliny w ścianach, 2, 6 ? szczeliny w podłożu, 3 ? złącza konstrukcyjne, 5 ? woda, 7- rury kanalizacyjne

Radon jest najcięższym gazem szlachetnym, bezbarwnym, bezwonnym i bez smaku. Dobrze rozpuszcza się w wodzie i innych cieczach. Jego źródłem jest rad zawarty w skorupie ziemskiej. Radon ulega przemianie promieniotwórczej, która powoduje powstanie, również promieniotwórczych, produktów jego rozpadu, które mogą być wdychane i osadzać się w drzewie oskrzelowym płuc. Może to być przyczyną chorób nowotworowych. W powietrzu glebowym na głębokości 1 metra występują znaczne ilości radonu, przeciętnie jego stężenie promieniotwórcze wynosi 10-30 kBq/m,sup>3. W glebie na podłożu ze skał bogatych w uran stwierdza się nawet kilkaset kBq/m3. Jego stężenie w mieszkaniach wynosi przeciętnie w naszym kraju 40 Bq/m3, ale często jest dziesięciokrotnie większe. Na terenie Polski radon występuje przede wszystkim w Sudetach, na obszarach występowania masywów granitoidowych i skał metamorficznych o zwiększonych zawartościach uranu i toru. Obszarem szczególnie narażonym jest również Górnośląskie Zagłębie Węglowe. W osadach karbonu, silnie pociętych uskokami, pokłady węgla zawierają podwyższone koncentracje uranu, a przez to zwiększone stężenie radonu. Przedostanie się radonu do budynku jest zależne przede wszystkim od rodzaju podłoża i stopnia odizolowania od niego budynku. W lecie na skutek ogrzewania wytwarza się inwersja temperatur zapobiegająca wydostawaniu się radonu, natomiast zimą tworzą się strefy o jego wzmożonym wydzielaniu. Na obecność radonu najbardziej narażone są kuchnie i łazienki. W mniejszym stopniu dotyczy to pokoi mieszkalnych.

Eksperci potwierdzają
Realność zagrożenia radonem potwierdzają eksperci.

 - Swisspor BIKUTOP pokładowa 200 ? skuteczna ochrona antyradonowa
Przykładowy system izolacji fundamentów budynku podpiwniczanego

?Wszystkie przeprowadzone do tej pory badania epidemiologiczne wśród górników kopalń uranowych bezspornie wykazały, że wzrost umieralności na nowotwór złośliwy płuc zależy od wielkości ekspozycji na promieniowanie jonizujące od radonu i jego pochodnych. W związku z tym w 1988 roku Międzynarodowa Agencja Walki z Rakiem (IARC) uznała radon za kancerogen najwyższej ? I klasy? - mówią T.A. Przylibski z Politechniki Wrocławskiej i J. Olszewski z Instytutu Medycyny Pracy.
?W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie radonem, ponieważ uważa się, że jest on źródłem radioaktywnego skażenia domów, a więc stanowi zagrożenie dla zdrowia ich mieszkańców? potwierdza prof. dr hab. Zbigniew Paweł Zagórski z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Przenika z gruntu do budynku głównie przez podłoże.

WARSTWY ? DACHY, ŚCIANY, IZOLACJE

Ochrona w fundamentach
Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed promieniowaniem jonizującym od radonu i jego pochodnych jest odpowiednia izolacja fundamentów.

 - Swisspor BIKUTOP pokładowa 200 ? skuteczna ochrona antyradonowa
BIKUTOP podkładowa 200 - to nowa papa, która nie tylko zapewnia hydroizolację fundamentów, ale dodatkowo chroni przed śmiercionośnym promieniowaniem radonu.
Należy przy tym przypomnieć, że:
izolacja pionowa fundamentów zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci i wody poprzez pionowe powierzchnie. Izolacja pozioma fundamentów zabezpiecza poziome powierzchnie ścian i fundamentów przed podciąganiem kapilarnym na wyższe części budynku. Izolacje poziome zabezpieczają również posadzki leżące na gruncie, czyli podłogi piwnic lub parteru, przed działaniem wilgoci. Hydroizolacja musi tworzyć na powierzchni kontaktujących się z gruntem elementów budynku ciągłość. W przypadku braku izolacji poziomej lub pionowej jakiegokolwiek elementu może doprowadzić do uszkodzeń, które będą bardzo trudne do usunięcia. Do obu rodzajów izolacji fundamentów stosuje się papy bitumiczne.
Dzięki zastosowaniu papy BIKUTOP podkładowa 200 izolacja fundamentów w nowych budynkach może stanowić także dodatkową izolację - ochronę antyradonową. Jest ona przeznaczona przede wszystkim do nowych inwestycji. Papa Swisspor BIKUTOP podkładowa 200 posiada wszelkie certyfikaty oraz dopuszczenia, które potwierdzają jej przydatność do hydroizolacji z dodatkową ochroną antyradonową.

 
 
do góryNasze portalePartnerzy

  Kontakt