Wydarzenia i nowości Konstrukcje       Publikacje       Producenci Dachy skośne       Publikacje       Producenci Dachy płaskie       Publikacje       Producenci Pokrycia dachowe       Pokrycia ceramiczne             Publikacje             Producenci       Pokrycia cementowe             Publikacje             Producenci       Pokrycia blaszane             Publikacje             Producenci       Papy             Publikacje             Producenci       Gonty bitumiczne             Publikacje             Producenci       Łupek             Publikacje             Producenci       Płyty dachowe             Publikacje             Producenci       Inne             Publikacje             Producenci Dachy zielone       Publikacje       Producenci Dachy odwrócone       Publikacje       Producenci Okno w dachu       Publikacje       Producenci Folie dachowe       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów skośnych       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów płaskich       Publikacje       Producenci Akcesoria dachowe       Publikacje       Producenci Kominy       Publikacje       Producenci Rynny i odwodnienia       Publikacje       Producenci Ochrona odgromowa       Publikacje       Producenci Renowacja       Publikacje       Producenci Chemia budowlana       Publikacje       Producenci Maszyny i narzędzia       Publikacje       Producenci Obróbki blacharskie       Publikacje       Producenci Poddasza       Publikacje       Producenci Wentylacja dachów       Publikacje       Producenci Dom energooszczędny       Publikacje       Producenci Proekologiczne budowanie       Publikacje       Producenci Instrukcje Poradnik       Publikacje       Producenci Dylematy Inne TV Dachy Forum szkół Dla dekarzy       Z życia PSD       Szkolenia Budownictwo w statystykach BHP na budowie Rzeczoznawcy Organizacje branżowe Targi Wydawnictwa Konkursy i szkolenia Kontakt

  Strona główna  >>  Pokrycia dachowe / Papy
 

 

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

MODERNIZACJA i RENOWACJA DACHÓW PŁASKICH

wg systemowych rozwiązań termo- i hydroizolacyjnych Izolmatu Gdańsk
W trosce o ekologię

Oszczędność energii, a tym samym zmniejszenie emisji dwutlenku wegla to tematy od dawna podejmowane w dyskusjach w Polsce i na świecie. W ostatnim czasie nastąpiła intensyfikacja działań mających na celu przyjęcie wspólnej polityki w tym zakresie, gdyż społeczeństwa coraz bardziej dostrzegają konieczność ochrony środowiska naturalnego.
Efektem tych wspólnych działań w Europie jest DYREKTYWA 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, której celem jest promowanie działań mających na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków we Wspólnocie, z uwzględnieniem warunków klimatycznych zewnętrznych i lokalnych oraz wewnętrznych wymagań klimatycznych, a także opłacalności tych działań.
Okazuje się bowiem, że to na sektor mieszkaniowy i usługowy, którego główną część stanowią budynki, przypada znacząca część końcowego zużycia energii, co więcej, zużycie to rośnie, co niewątpliwie prowadzi również do wzrostu emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Stąd konieczność podjęcia intensywnych kroków mających na celu ograniczenie energochłonności budynków.
W Polsce postanowienia Dyrektywy 2002/91/WE zostały wdrożone w Ustawie z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy ? Prawo Budowlane (Dz.U. z 2007 r. nr191, poz.1373). Przepisy te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Zgodnie z nowymi regulacjami dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej , jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok, niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo to będzie m.in. informowało o ociepleniu budynku i klasie energooszczędności, co z pewnością wpłynie na cenę budynku czy mieszkania oraz wysokość opłat za ich wynajem.

Systemy Izolacji IZOLMAT
Niewątpliwie istotny wpływ na charakterystykę energetyczną budynku ma dach.
Aby zagwarantować jego odpowiednia izolacyjność, należy zastosować nowoczesne, kompleksowe rozwiązania termo- i hydroizolacyjne. Do tego celu warto wybrać systemy Izolacji IZOLMAT, które można stosować zarówno w dachach nowych, jak i wymagających modernizacji i renowacji. Są to rozwiązania profesjonalne, skuteczne, poparte wieloletnim doświadczeniem, sprawdzone na wielu bezawaryjnie funkcjonujących obiektach.
Systemy Izolacji IZOLMAT to wytyczne do projektowania i wykonywania izolacji, które określają gotowe rozwiązania ociepleń i uszczelnień z zastosowaniem pap asfaltowych zgrzewalnych lub specjalnych pap asfaltowych zgrzewalnych wierzchniego krycia o właściwościach hamujących rozprzestrzenianie się ognia- IZOLMAT PLAN protection? PYE PV250 S5 SS i IZOLMAT PLAN ventimax? Top. Papy o tych nazwach to papy ze specjalnym komponentem grafitowym maksymalnie utrudniającym zapalenie, hamującym rozwój dymu, opóźniającym rozprzestrzenianie się ognia, profilaktycznie zabezpieczającym dach przed pożarem.
IZOLMAT jako jedyny producent posiada wyłączność na produkcję w Polsce pap z zastosowaniem specjalnego komponentu grafitowego, wg technologii produkcji chronionej Patentem Europejskim EP 0634515.

Posiadanie w ofercie produkcyjnej tych wyjątkowych pap pozwoliło na opracowanie nowych rozwiązań systemowych ? Systemów Izolacji IZOLMAT Fire Protection?, polecanych również na dachy, którym stawia się szczególnie wysokie wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Systemy Izolacji IZOLMAT
Fire Protection?
Są to wytyczne do projektowania i wykonywania izolacji dachów. Podają one kompletne układy warstw dachu i wszystkie rozwiązania podane w Systemach Izolacji IZOLMAT Fire Protection? posiadają Raporty Klasyfikacyjne wydane na podstawie badań przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB), w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny, dzięki czemu dachy z przekryciem o budowie w nich określonej, klasyfikuje się jako BRoof(t1) i NRO. UWAGA! Zastosowaie na starym podłożu z pap asfaltowych ociepleń i uszczelnień na według Systemów Izolacji IZOLMAT Fire Protection? i niektórych rozwiązań Systemów Izolacji IZOLMAT spowoduje, że dachy te będą ciepłe, szczelne i uzyskają klasę odporności dachu na działanie ognia zewnętrznego BRoof(t1) i NRO. Tak więc wpłyną na polepszenie charakterystyki energetycznej budynku i oprócz tego wydatnie poprawią profilaktykę przeciwpożarową.

PRZYKŁADY rozwiązań systemowych Izolmatu

Modernizacja dachu płaskiego
Rozwiązanie jest przykładem ocieplenia i uszczelnienia bez zrywania starych warstw papy asfaltowej. Może to być również rozwiązanie do zastosowania w przypadku konieczności zerwania starego pokrycia dachowego. W rozwiązaniu tym zastosowana jest papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia o właściwościach hamujących rozprzestrzenianie się ognia IZOLMAT PLAN protection? PYE PV250 S5 SS.

Pokrycia dachowe / Papy - MODERNIZACJA i RENOWACJA DACHÓW PŁASKICH
Rys.1. System Izolacji IZOLMAT Fire Protection? NR 1FP: 1 - podłoże, 2 - impregnat asfaltowy, 3 - paroizolacja, 4 - termoizolacja, 5 - papa asfaltowa podkładowa, 6
- papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia


Opis warstw do Systemu Izolacji IZOLMAT Fire Protection? NR 1FP (Rys.1)
? podłoże - każdy niepalny podkład o gr. co najmniej 10 mm, np.podłoże betonowe wykonane ze spadkiem (lub spadek wykonany w warstwie termoizolacji ? zalecane pochylenie połaci dachowej od 3% do 20%);
? impregnat asfaltowy ? IZOLPLAST rozcieńczony woda według instrukcji producenta;
? paroizolacja ? papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa IZOLMAT PLAN PYE V100 S3,5 (alternatywnie: IZOLMAT PLAN plus PYE PV160 S3,2, IZOLMAT BIT G200 S4, IZOLMAT PLAN PYE G200 S4, IZOLMAT BIT V60 S4, IZOLMAT BIT V60 S3, papa asfaltowa samoprzylepna podkładowa IZOLPLAN PYE G200 S3 SP, wyremontowane stare pokrycie dachowe z pap asfaltowych zagruntowane IZOLPLASTem rozcieńczonym wodą);
? termoizolacja (alternatywnie):
-płyty warstwowe termoizolacyjne IZOLDACH S- płyty wykonane z polistyrenu spienionego EPS 100 o grubości do 200 mm, oklejonego papą P/100/1400 lub papa P/100/1200;
- polistyren spieniony EPS 100 o gr. nie większej niż 250 mm lub polistyren spieniony spadkowy o gr. nie większej niż 550 mm, klasy co najmniej E według PN-EN 13501-1, samogasnący;
- niepalna wełna mineralna o gr. do 250 mm lub płyty dachowe spadkowe z wełny mineralnej o gr.do 550 mm;
- płyty dachowe PIR Thermaroof TR26 LPC/FM (obustronnie laminowane aluminiową folia kompozytową) o gr. do 180 mm i gęstości do 40 kg/m3; - płyty dachowe PIR Thermaroof TR27 LPC/FM (obustronnie laminowane arkuszami włókna szklanego) o gr. do 180 mm i gęstości do 40 kg/m3; - układ termoizolacyjny mieszany o grubości łącznej do 250 mm, składający się z płyt dachowych z niepalnej wełny mineralnej i polistyrenu spienionego EPS 100, klasy co najmniej E według PN-EN 13501-5, samogasnącego;
- układ termoizolacyjny mieszany o grubości łącznej do 550 mm, składający się z płyt dachowych z niepalnej wełny mineralnej i płyt dachowych spadkowych z polistyrenu spienionego EPS 100, klasy co najmniej E według PN-EN 13501-5, samogasnącego;
? papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa IZOLMAT BIT G200 S4
? papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN protection? PYE PV250 S5 SS.

Jednowarstwowa renowacja i zarazem wentylacja starego pokrycia dachowego.
Rozwiązanie to polega na uszczelnieniu bez zrywania starych warstw papy asfaltowej dachu, który nie wymaga ocieplenia. W uszczelnieniu tym zastosowana jest papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia o właściwościach hamujących rozprzestrzenianie się ognia IZOLMAT PLAN ventimax? Top. Wyjątkowe parametry tej papy to: giętkość w niskiej temperaturze - 30?C, odporność na spływanie +115?C, siła rozciągająca wzdłuż 1350 ?250 N i inne.

Pokrycia dachowe / Papy - MODERNIZACJA i RENOWACJA DACHÓW PŁASKICH
Rys.2. System Izolacji IZOLMAT Fire Protection? NR 5FP: 1 ? podłoże , 2 ? wyremontowane stare pokrycie dachowe, 3 ? impregnat asfaltowy, 4 ? papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, 5 ? kominek wentylacyjny


Opis warstw do Systemu Izolacji IZOLMAT Fire Protection? NR 5FP (Rys.2) ? podłoże - każdy niepalny podkład o gr. co najmniej 10 mm, np. podłoże betonowe wykonane ze spadkiem;
? wyremontowane stare pokrycie dachowe z pap asfaltowych;
? impregnat asfaltowy ? IZOLPLAST rozcieńczony woda według instrukcji producenta;
? papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN ventimax? Top;
? kominek wentylacyjny (1 szt. na ok.50 m2).

Zalecane pochylenie połaci dachowej od 3% do 20%.
Przy obydwu rysunkach BRoof(t1) i NRO

Izolamat Gdańsk

WARSTWY ? DACHY i ŚCIANY numer 1?2009
 
 
do góryNasze portale
Partnerzy

  Kontakt