Wydarzenia i nowości Konstrukcje       Publikacje       Producenci Dachy skośne       Publikacje       Producenci Dachy płaskie       Publikacje       Producenci Pokrycia dachowe       Pokrycia ceramiczne             Publikacje             Producenci       Pokrycia cementowe             Publikacje             Producenci       Pokrycia blaszane             Publikacje             Producenci       Papy             Publikacje             Producenci       Gonty bitumiczne             Publikacje             Producenci       Łupek             Publikacje             Producenci       Płyty dachowe             Publikacje             Producenci       Inne             Publikacje             Producenci Dachy zielone       Publikacje       Producenci Dachy odwrócone       Publikacje       Producenci Okno w dachu       Publikacje       Producenci Folie dachowe       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów skośnych       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów płaskich       Publikacje       Producenci Akcesoria dachowe       Publikacje       Producenci Kominy       Publikacje       Producenci Rynny i odwodnienia       Publikacje       Producenci Ochrona odgromowa       Publikacje       Producenci Renowacja       Publikacje       Producenci Chemia budowlana       Publikacje       Producenci Maszyny i narzędzia       Publikacje       Producenci Obróbki blacharskie       Publikacje       Producenci Poddasza       Publikacje       Producenci Wentylacja dachów       Publikacje       Producenci Dom energooszczędny       Publikacje       Producenci Proekologiczne budowanie       Publikacje       Producenci Instrukcje Poradnik       Publikacje       Producenci Dylematy Inne TV Dachy Forum szkół Dla dekarzy       Z życia PSD       Szkolenia Budownictwo w statystykach BHP na budowie Rzeczoznawcy Organizacje branżowe Targi Wydawnictwa Konkursy i szkolenia Kontakt

  Strona główna  >>  Pokrycia dachowe / Blaszane
 

 

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Długowieczne pokrycia dachowe z blachy – innowacyjna technologia Nano Protection Technology

Długowieczne pokrycie dachowe z blachy? Tak, to możliwe - w innowacyjnej technologii Nano Protection Technology (NPT), opracowanej przez przedsiębiorstwo MANSARD-BIS przy dofinansowaniu z funduszy unijnych. W technologii NPT zastosowano powłoki proszkowe zawierające nanokompozyty polimerowe,  dzięki którym pokrycie dachowe jest znacznie trwalsze – do 50 lat. Zmodyfikowana powłoka posiada większą odporność na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, jak grad, promieniowanie UV, kwaśnie deszcze, duże różnice temperatur czy mikroorganizmy. Ponadto, posiada zwiększoną elastyczność, a także większą odporność na zarysowania i ścieranie oraz na porastanie dachu. Co istotne, nowa technologia pozwala na redukcję odpadów montażowych do 2%, zaś odpadów produkcyjnych do zera.

Pokrycia dachowe / Blaszane - Długowieczne pokrycia dachowe z blachy – innowacyjna technologia Nano Protection Technology
Blachodachówka firmy MANSARD-BIS wyprodukowana w innowacyjnej technologii Nano Protection Technology. Fot. MANSARD-BIS
Innowacyjną technologię Nano Protection Technology opracowało przedsiębiorstwo MANSARD-BIS z Sanoka, dzięki funduszom unijnym. Projekt „Innowacyjna technologia produkcji długowiecznych pokryć dachowych, wykorzystująca powłoki proszkowe zawierające nanokompozyty polimerowe” uzyskał dofinasowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, „Szybka ścieżka” MŚP, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zgłoszenia wynalazku dokonano 27 grudnia 2017 roku.

Firma MANSARD-BIS produkuje pokrycia dachowe z blachy, które sama maluje proszkowo - jako jedyny spośród producentów blaszanych pokryć dachowych. - Już od ponad 30 lat doskonalimy technologię malowania proszkowego pokryć dachowych. Dzięki funduszom unijnym stworzyliśmy technologię Nano Protection Technology (NPT), która łączy w sobie zastosowanie innowacyjnej powłoki proszkowej wykorzystującej nanokompozyty polimerowe oraz nowatorską technologię łączenia długich pasów blachy i małych paneli – mówi Renata Pietryka, właścicielka firmy MANSARD-BIS. - Celem projektu było również opracowanie technologii montażu poza zlewnią. Technologia malowania proszkowego wymaga mniejszej ilości maszyn i urządzeń, jest bezpieczna dla środowiska, wyraźnie skraca czas produkcji przy doskonałych parametrach wytrzymałościowych i odporności na działanie negatywnych czynników atmosferycznych – dodaje Renata Pietryka

Badania nad stworzeniem technologii NPT można podzielić na trzy zasadnicze fazy:
  1. Opracowanie receptury powłoki proszkowej z wykorzystaniem nanokompozytów polimerowych oraz ocena właściwości nowopowstałych mieszanek;
  2. Opracowanie technologii łączenia pasów i paneli zmniejszających odpadowość systemu;
  3. Opracowanie technologii mocowania systemu poza zlewnią wody.

Jak opracowano recepturę powłoki z nanokompozytami polimerowymi?

W pierwszym etapie badań sporządzono 320 kompozycji systemu proszkowego z wykorzystaniem nanonapełniaczy oraz dodatków stabilizujących mieszankę. Po wstępnych badaniach właściwości fizycznych wytypowano 11 próbek, które posłużyły do dalszych badań. Próbki te zostały poddane ocenie wyglądu oraz właściwości mechaniczno-fizycznych.

Podczas badania morfologii powierzchni i przekroju powłok zaobserwowano wyraźne odwarstwianie się powłoki farby proszkowej niemodyfikowanej. W przypadku kompozycji zwierającej nanonapełniacze nie obserwujemy tego niekorzystnego zjawiska. Warte podkreślenia są wyniki badań mechanicznego odrywania powłoki od podłoża (test na ścinanie na zakładkę), które potwierdziły doskonałą adhezję powłok zmodyfikowanych wytypowanymi nanonapełniaczami. Zaobserwowano 270-300% wzrost naprężenia ścinającego. Istotną zaletą badanego produktu, która rzutuje na jego żywotność, jest odporność na niekorzystne zjawiska atmosferyczne takie jak grad. Potwierdzają to wyniki badań odporności na uderzenie za pomocą aparatu DuPont’a.

Otrzymane rezultaty badań gwarantują osiągnięcie przedłużenia żywotności do 50 lat na zmodyfikowane powłoki farb proszkowych zawierające nanonapełniacze. Badane zmodyfikowane powłoki posiadały znacząco zwiększone właściwości mechaniczne (twardość, elastyczność, adhezję, udarność), co wyraźnie poprawi ich odporność podczas montażu i późniejszej eksploatacji. Ponadto, obserwacje morfologii powierzchni powłok podczas krytycznego odkształcenia oraz przekrojów ciętych potwierdziły wyraźną różnicę w adhezji powłok zmodyfikowanych w stosunku do niemodyfikowanych, a dzięki odpowiedniemu dobraniu stabilizatorów i ich bardzo dobrym zdyspergowaniu w matrycy farby proszkowej, nie zaobserwowano zmian podczas procesu przyspieszonego starzenia w komorze.

W badaniach potwierdzono również dużą elastyczność innowacyjnej powłoki opracowanej w ramach projektu. Co ma szczególne znaczenie ze względu na tak ważną odporność powłoki na zniszczenie podczas obróbek blacharskich wykonanych w miejscu montażu.
Pokrycia dachowe / Blaszane - Długowieczne pokrycia dachowe z blachy – innowacyjna technologia Nano Protection Technology
Widok powłok po teście na przegięcie blachy: A - powłoka proszkowa niemodyfikowana, B - powłoka modyfikowana nanokrzemionką. Fot. MANSARD-BIS

W celu oszacowania adhezji badanych powłok do blachy wykonano obserwacje z wykorzystaniem mikroskopu optycznego podczas badań plastyczności.
Pokrycia dachowe / Blaszane - Długowieczne pokrycia dachowe z blachy – innowacyjna technologia Nano Protection Technology
Widok próbek powłok po badaniu plastyczności: A – powłoka niemodyfikowana; B - powłoka modyfikowana. Fot. MANSARD-BIS

Pokrycia dachowe / Blaszane - Długowieczne pokrycia dachowe z blachy – innowacyjna technologia Nano Protection Technology
Widok próbek wystawionych na działanie glonów po 28 dniach: A – powłoka niemodyfikowana; B - powłoka modyfikowana. Fot. MANSARD-BIS

Na podstawie wyników badań stwierdzono, że powłoki zmodyfikowane są całkowicie odporne na działanie grzybów i glonów.  

Technologię łączenia zmniejszająca odpadowość

W drugim etapie zespół badawczy pracował nad optymalizacją technologii łączenia pasów i paneli. Głównym celem było zminimalizowanie odpadowości produkcyjnej do zera oraz montażowej do 2%. Prace rozpoczęto od stworzenia koncepcji linii do produkcji zarówno paneli jak i długich pasów o maksymalnej długości 2500 mm. Wyzwaniem było utrzymanie parametrów giętej blachy zarówno dla wąskich paneli jak i długich pasów. Zespołowi udało się osiągnąć zamierzony cel.  

Mocowanie systemu poza zlewnią wody

Opracowana technologia mocowania paneli i pasów poza zlewnią wody została potwierdzona badaniami wytrzymałościowymi, jak również testami rozlewania się płynu po powierzchni systemu.
Pokrycia dachowe / Blaszane - Długowieczne pokrycia dachowe z blachy – innowacyjna technologia Nano Protection Technology
Innowacyjny system montażu poza zlewnią. Fot. MANSRAD-BIS
Pokrycia dachowe / Blaszane - Długowieczne pokrycia dachowe z blachy – innowacyjna technologia Nano Protection Technology
Tradycyjny system montażu w zlewni. Fot. MANSARD-BIS

Blaszane pokrycia dachowe wykorzystujące technologię Nano Protection Technology (NPT) umożliwiają przede wszystkim zmniejszenie energochłonności produkcji oraz zanieczyszczenia środowiska poprzez:
  • dwukrotne wydłużenie żywotności powłoki dachowej,
  • redukcję mikrospękań w miejscach tłoczenia, dzięki wykorzystaniu technologii malowania proszkowego już wyprofilowanego wyrobu,
  • zwiększenie odporności na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych - promieniowanie UV, kwaśnie deszcze, duże różnice temperatur, mikroorganizmy - poprzez zastosowanie nanonapełniaczy,
  • zwiększenie odporności na zarysowania i ścieranie,
  • zwiększenie odporności na porastanie dachów przez mikroorganizmy,
  • redukcję odpadów montażowych z 20 % do 2%,
  • redukcję odpadów produkcyjnych do 0.

Stosowana przez MANSRAD-BIS technologia pozwala na osiągnięcie niespotykanej u konkurencji grubości powłoki sięgającej od 70 do 100 mikronów z każdej strony. Ponadto, technologia profilowania przed malowaniem proszkowym pozwala zabezpieczyć wszystkie krawędzie - w odróżnieniu do konkurencyjnych wyrobów, które najpierw są malowane a później profilowane i cięte.

Wymiar produktu:
- Długość: od 470 do 2500 mm,
- Szerokość: 1235 mm.

Wyniki pracy zespołu badawczego MANSARD-BIS zostały potwierdzone szeregiem badań przeprowadzonych przez Politechnikę Rzeszowską. Badania tej renomowanej uczelni potwierdziły wzrost odporności wyrobu na uszkodzenia, poprawę adhezji powłoki do blachy (nawet o 300%) oraz większą odporność na działanie promieniowania UV, wody oraz pary wodnej a także agresywnych mediów chemicznych np. NaCl, HCl. Ponadto, porównanie parametrów produktów z blachy powlekanej z badanym wyrobem pozwala stwierdzić, iż poprzez polepszenie własności badanego produktu zwiększył się jego okres gwarancji. Ma to bezpośredni wpływ na ochronę środowiska i komfort użytkowników produktu – blachy powlekanej.

Dopełnieniem pokrycia dachowego jest unikalny system rynnowy oraz obróbki dekarskie wykonywane pod konkretny projekt dachu, co istotne w identycznym kolorze jak pokrycie dachowe.


Renata Pietryka
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„MANSARD-BIS”
Al. Wojska Polskiego 74
38-500 Sanok
Tel./Fax.: 13 46 45 521
E-mail: biuro@mansard.pl

Więcej informacji na stronie www.mansard.pl

 
 
do góryNasze portalePartnerzy

  Kontakt