Wydarzenia i nowości Konstrukcje       Publikacje       Producenci Dachy skośne       Publikacje       Producenci Dachy płaskie       Publikacje       Producenci Pokrycia dachowe       Pokrycia ceramiczne             Publikacje             Producenci       Pokrycia cementowe             Publikacje             Producenci       Pokrycia blaszane             Publikacje             Producenci       Papy             Publikacje             Producenci       Gonty bitumiczne             Publikacje             Producenci       Łupek             Publikacje             Producenci       Płyty dachowe             Publikacje             Producenci       Inne             Publikacje             Producenci Dachy zielone       Publikacje       Producenci Dachy odwrócone       Publikacje       Producenci Okno w dachu       Publikacje       Producenci Folie dachowe       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów skośnych       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów płaskich       Publikacje       Producenci Akcesoria dachowe       Publikacje       Producenci Kominy       Publikacje       Producenci Rynny i odwodnienia       Publikacje       Producenci Ochrona odgromowa       Publikacje       Producenci Renowacja       Publikacje       Producenci Chemia budowlana       Publikacje       Producenci Maszyny i narzędzia       Publikacje       Producenci Obróbki blacharskie       Publikacje       Producenci Poddasza       Publikacje       Producenci Wentylacja dachów       Publikacje       Producenci Dom energooszczędny       Publikacje       Producenci Proekologiczne budowanie       Publikacje       Producenci Instrukcje Poradnik       Publikacje       Producenci Dylematy Inne TV Dachy Forum szkół Dla dekarzy       Z życia PSD       Szkolenia Budownictwo w statystykach BHP na budowie Rzeczoznawcy Organizacje branżowe Targi Wydawnictwa Konkursy i szkolenia Kontakt

  Strona główna
 

 

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

OKNA DACHOWE cz. 4. Charakterystyczne typy okien dachowych

Okno uchylno-obrotowe

Do okien dachowych nowej generacji zalicza się okna uchylno-obrotowe. Takie rozwiązanie konstrukcyjne charakteryzuje się dwoma oddzielnymi sposobami otwierania skrzydła – uchylną oraz obrotową. Rozdzielenie funkcji otwierania zapewnia stabilność oraz zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

 - OKNA DACHOWE cz. 4. Charakterystyczne typy okien dachowych
Okno uchylno-obrotowe firmy Fakro
Uchylanie skrzydła z zastosowaniem górnej osi obrotu, w zakresie od 0° do 35° umożliwia łatwe podejście do krawędzi otwartego okna. Zwiększa to przestrzeń użytkową pomieszczenia, zapewniając jednocześnie nieograniczony widok na zewnątrz. Z kolei funkcja obrotowa skrzydła do 180° stosowana jest do mycia zewnętrznej szyby oraz do zakładania markizy. Czynności te są możliwe dzięki zasuwce blokującej obrócone o 180° skrzydło.

Zainstalowane w oknie okucia pozwalają na realizację tylko jednego sposobu otwierania oraz pełną stabilność skrzydła, zarówno w funkcji uchylnej jak i obrotowej. Zmianę sposobu otwierania zapewnia stosowny przełącznik zamontowany w połowie wysokości ościeżnicy i dostępny po otwarciu skrzydła. Sterowanie otwieraniem dokonywane jest przy pomocy klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła, wyposażonej zazwyczaj także w dwustopniową funkcję mikrowentylacji.

Przykładowe okno dachowe prezentowanego typu firmy Fakro przedstawiono na fot. obok.

Okno wykonane jest z klejonego warstwowo i impregnowanego próżniowo drewna sosnowego. Standardowo jest dostępne z energooszczędnym pakietem szybowym U3, zapewniającym współczynnik przenikania ciepła Uw całego okna na poziomie 1,2 [W/(m²•K). Jest ponadto wyposażone w automatyczny nawiewnik typu V40P. Okna produkowane są w rozmiarach od 550 mm x 780 mm do 1340 mm x 980 mm, mające powierzchnię przeszklenia w granicach od 0,22 m² do 0,92 m². Przystosowane jest do montażu na dachach o pochyleniu od 15° do 55°.
 - OKNA DACHOWE cz. 4. Charakterystyczne typy okien dachowych
Dachowe okno balkonowe firmy Fakro

Okno balkonowe

Jednym z nowatorskich rozwiązań okien dachowych są okna, w których otwarte skrzydła tworzą balkon. Górne skrzydło otwierane jest płynnie w sposób uchylny do góry aż do kąta 45°, a dolne odchylane do przodu, co umożliwia swobodny dostęp do wnęki balkonu. Boczne barierki ochronne balkonu są zintegrowane z dolnym skrzydłem i wysuwają się podczas jego otwierania. Z kolei podczas zamykania tego skrzydła, barierki chowają się w oknie i nie są widoczne ponad połacią dachu. Ukrycie barierek pod oblachowaniem okna zapobiega możliwości ich zabrudzeniu i wpływa na właściwą estetykę dachu. Taki rodzaj okien dachowych oferuje m.in. firma Fakro, a przykładowy wyrób przedstawiono na fot. obok.

Balkonowe okna dachowe ww. producenta są wykonywane z identycznego drewna jak prezentowane powyżej okna uchylno-obrotowe. Wyposaża się je w innowacyjne mechanizmy wspomagające, podtrzymujące skrzydło przy obrocie od 0° do 45°, co pozwala na pozostawienie otwartego skrzydła w dowolnej pozycji w tym zakresie. Obrócone skrzydło blokowane jest przez zasuwkę przy kącie 180°, celem przeprowadzenia czyszczenia i mycia. Obsługa funkcji okna dokonuje się za pomocą klamki usytuowanej w dolnej części górnego skrzydła. Klamka wyposażona jest także w dwupunktowe ryglowanie.

Górne i dolne skrzydło okna szklone jest bezpiecznym pakietem szybowym P2, z zewnętrzną szybą hartowaną i wewnętrzną laminowaną. Pakiet ten gwarantuje współczynnik przenikania ciepła Uw całego okna na poziomie 1,5 [W/(m²•K). Dodać jeszcze można, iż producent oferuje okno balkonowe o wymiarach zewnętrznych ościeżnicy 940 mm x 2550 mm, które można instalować w dachach o pochyleniu od 35° do 55°.
 - OKNA DACHOWE cz. 4. Charakterystyczne typy okien dachowych
Okno kolankowe firmy Fakro

Okno kolankowe

Występują rozwiązania okien dachowych, polegające na połączeniu górnego, zamontowanego w pochyłej połaci dachu okna z pionowo usytuowanym oknem dolnym, zwanym kolankowym. Połączenie takie, oprócz bardzo dobrego doświetlenia pomieszczenia poddasza, umożliwia pełen, niczym nie ograniczony widok od górnej krawędzi okna, nawet do samej podłogi. Okna kolankowe, tak jak poprzednio już przedstawione inne okna dachowe, są przeważnie wykonywane z klejonego warstwowo i impregnowanego drewna sosnowego.

Okna tego typu produkuje m.in. firma Velux, a przykładowe rozwiązanie pokazuje fot. poniżej.
 - OKNA DACHOWE cz. 4. Charakterystyczne typy okien dachowych
Przykład zastosowania okna kolankowego firmy Velux
Górne okno stanowi z zasady typowe okno dachowe uchylno-obrotowe lub przechylne o poziomej osi obrotu. Dolne okno może być uchylne, co pozwala na wentylację (maksymalny kąt uchylenia wynosi 18°, szerokość otwarcia do około 120 mm) oraz umożliwia umycie szyby zewnętrznej od wnętrza pomieszczenia. Uchylanie jest realizowane za pomocą klamki zamocowanej w górnej części skrzydła okna. Innym rozwiązaniem są okna kolankowe ze skrzydłem nieotwieranym.


Prezentowane okno kolankowe standardowo wyposaża się w jednokomorowy pakiet z energooszczędną bezpieczną szybą laminowaną od wewnątrz, wypełnioną argonem, z powłoką niskoemisyjną i łatwo zmywalną od zewnątrz. Pozwala to na uzyskanie współczynnika przenikania ciepła Uw dla całego okna w wysokości 1,4 [W/(m²•K)] oraz klasy odporności na włamanie P2A. Dodać należy, że okna kolankowe stosować można do domów z dachami bez okapu.

Okno do płaskich dachów

Spotykane są sytuacje, szczególnie w nowoczesnych rozwiązaniach architektonicznych obiektów z płaskimi dachami, w których występują trudności z zapewnieniem właściwej ilości światła. Problem ten można rozwiązać poprzez zastosowanie okien dachowych – otwieranych i nieotwieranych.

 - OKNA DACHOWE cz. 4. Charakterystyczne typy okien dachowych
Przekrój okna do dachów płaskich firmy Okpol
Firma Okpol oferuje m.in. okna dachowe nieotwierane, które w maksymalny sposób doświetlają pomieszczenia z dachami o pochyleniu nie przekraczającym 15°. Są to wyroby otworowe wykonywane z wielokomorowych kształtowników tworzywowych PVC w kolorze białym, odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Okno jest oszklone pakietem dwuszybowym, z hartowaną szybą zewnętrzną oraz wewnętrzną laminowaną. Współczynnik przenikania ciepła Uw całego okna wynosi 1,7 [W/(m²•K)]. Producent posiada w swoim asortymencie okna o wymiarach zewnętrznych ościeżnicy od 622 mm x 622 mm do 1222 mm x 2222 mm. Schematyczny przekrój nieotwieranego okna do płaskich dachów firmy Okpol pokazano na fot. obok.

Okno przesuwne z napędem

Oprócz przedstawionych już w niniejszej publikacji standardowych rozwiązań okien dachowych, stosowane są także mniej popularne okna przesuwne. Ramy ościeżnic i skrzydeł tych wyrobów wykonuje się zazwyczaj z aluminiowych kształtowników z przekładką termiczną. Okna mogą być jedno- lub dwuskrzydłowe, obsługiwane manualnie albo przy pomocy napędu mechanicznego, który może być także zdalnie sterowany. Dodać należy, że w mechaniczny napęd wraz z opcjonalnym zdalnym sterowaniem mogą być wyposażone również pozostałe, powyżej wymienione typy okien dachowych. Przesuwne okna dachowe z napędem oferuje m.in. firma Baier, a przykładowe okno dwuskrzydłowe przedstawiono na fot. poniżej.
 - OKNA DACHOWE cz. 4. Charakterystyczne typy okien dachowych
Przesuwne okno dachowe z napędem firmy Baier
Wyrób wykonany jest z termoizolacyjnych kształtowników aluminiowych w kolorach według palety barw RAL i oszklony zestawem szyb, gwarantujących współczynnik przenikania ciepła całego okna – Uw na poziomie 1,0 [W/ (m²•K)]. Firma oferuje otwierane w lewo lub prawo:
– okna jednoskrzydłowe o wymiarach maksymalnych: szerokość – 1605 mm i wysokość – 2560 mm,
– okno dwuskrzydłowe o wymiarach maksymalnych: szerokość – 3060 mm i wysokość – 2560 mm.

Prezentowane okna standardowo doświetlają pomieszczenia poddasza oraz zapewniają możliwość ich przewietrzenia, a także wizualnie powiększają przestrzeń użytkową. Zastosowany napęd, po naciśnięciu przycisku, automatycznie przesuwa w lewo lub prawo skrzydło/skrzydła okna. Ponadto zainstalowany czujnik deszczu i wiatru, powoduje samoczynne zamknięcie okna po zaistnieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

inż. Zbigniew Czajka

Literatura:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
Normy: PN-EN 14351-1:2006+A1:2010, PN-EN 13501-1+A1:2010
Aprobata Techniczna ITB AT-15-3399/2002
Materiały informacyjne firm: Velux, Fakro, Okpol, Baier

Źródło: WARSTWY - DACHY I ŚCIANY nr 3/2016

 
 
do góryNasze portalePartnerzy

  Kontakt