Wydarzenia i nowości Konstrukcje       Publikacje       Producenci Dachy skośne       Publikacje       Producenci Dachy płaskie       Publikacje       Producenci Pokrycia dachowe       Pokrycia ceramiczne             Publikacje             Producenci       Pokrycia cementowe             Publikacje             Producenci       Pokrycia blaszane             Publikacje             Producenci       Papy             Publikacje             Producenci       Gonty bitumiczne             Publikacje             Producenci       Łupek             Publikacje             Producenci       Płyty dachowe             Publikacje             Producenci       Inne             Publikacje             Producenci Dachy zielone       Publikacje       Producenci Dachy odwrócone       Publikacje       Producenci Okno w dachu       Publikacje       Producenci Folie dachowe       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów skośnych       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów płaskich       Publikacje       Producenci Akcesoria dachowe       Publikacje       Producenci Kominy       Publikacje       Producenci Rynny i odwodnienia       Publikacje       Producenci Ochrona odgromowa       Publikacje       Producenci Renowacja       Publikacje       Producenci Chemia budowlana       Publikacje       Producenci Maszyny i narzędzia       Publikacje       Producenci Obróbki blacharskie       Publikacje       Producenci Poddasza       Publikacje       Producenci Wentylacja dachów       Publikacje       Producenci Dom energooszczędny       Publikacje       Producenci Proekologiczne budowanie       Publikacje       Producenci Instrukcje Poradnik       Publikacje       Producenci Dylematy Inne TV Dachy Forum szkół Dla dekarzy       Z życia PSD       Szkolenia Budownictwo w statystykach BHP na budowie Rzeczoznawcy Organizacje branżowe Targi Wydawnictwa Konkursy i szkolenia Kontakt

  Strona główna
 

 

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Najczęściej popełniane błędy w realizacji dachów zielonych

Dobrze wykonane dachy zielone mają liczne zalety użytkowe, estetyczne i ekologiczne. Źle wykonane z kolei generują koszty. Dlatego tak ważne jest właściwe zaprojektowanie i realizacja poszczególnych warstw dachu zielonego.

 - Najczęściej popełniane błędy w realizacji dachów zielonych
Fot. 1. Skutki erozji wietrznej na dachu zielonym. Fot. Optigruen International

Skutki źle wykonanego dachu zielonego

Błędy wykonawcze przy budowie dachy zielonego mogą skutkować jego przeciekaniem, nadmiernym obciążeniem statycznym stropu, zniszczeniem dachu przez erozję wietrzną, zalegającą wodę, nieprawidłowym rozwojem roślinności, czy ogólnie nieprawidłowym funkcjonowaniem dachu.

W Polsce w konstrukcji dachu zielonego bardziej popularny jest układ wielowarstwowy, dlatego też niniejszy artykuł opisuje ten właśnie rodzaj dachu zielonego. Przedstawione błędy, opisane w oparciu o funkcje poszczególnych warstw dachu, to tylko wybrane przykłady możliwych nieprawidłowości w projektowaniu i realizacji dachów zielonych.

1. Antykorzenność izolacji wodochronnej

W przypadku izolacji wodochronnej, którą planujemy zastosować na dachu lub tarasie zielonym koniecznie należy sprawdzić, czy jest to izolacja antykorzenna, czyli odporna na przerastanie przez korzenie roślin. Producenci specjalistycznych materiałów do hydroizolacji dachów i tarasów zielonych mają certyfikaty zaświadczające, że dany materiał został przebadany pod tym względem zgodnie z metodologią opracowaną przez FLL (Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu) i opisaną w „Wytycznych do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – wytycznych dla dachów zielonych”, która stała się podstawą Europejskiej Normy DIN EN 13948 („Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych – Określenie odporności na przerastanie korzeniami”).

Tego typu badania są długotrwałe (trwają 2 lub 4 lata) i kosztowne, dlatego specjalistyczne materiały do hydroizolacji odporne na przerastanie przez korzenie roślin są droższe od materiałów, które nie przeszły tego typu badań i nie mają certyfikatu potwierdzającego antykorzenność. Jeżeli hydroizolacja nie jest antykorzenna, korzenie roślin z upływem czasu przerastają przez powłoki hydroizolacji, dziurawiąc ją, co w efekcie powoduje przeciekanie dachu.

Jeśli zastosowana na dachu lub tarasie izolacja wodochronna nie spełnia tych wymagań, należy zastosować dodatkowo folię antykorzenną.

2. Warstwa ochronna

Jej funkcją jest ochrona izolacji wodochronnej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Brak warstwy ochronnej na dachu zielonym może doprowadzić do uszkodzenia mechanicznego hydroizolacji, a w konsekwencji do przeciekania dachu.

3. Warstwa drenażowa

Drenaż powinien być odpowiednio dobrany pod kątem skuteczności i wydajności w odprowadzaniu wody, jak również pod kątem kumulacji wody na potrzeby wegetacji. Materiał, z którego wykonany jest drenaż powinien spełniać parametry obciążeniowe wynikające z grubości warstwy substratu oraz roślinności użytej na dachu i powinien być wydajny w zakresie odprowadzania wody. Konstrukcja drenażu musi umożliwiać stałe odprowadzanie określonej ilości wody z warstwy substratu.

Zdarza się, że firma wykonawcza czy podwykonawcza, szukając oszczędności, stosuje zamienniki materiałów specjalistycznych, które zaplanował w projekcie architekt. Są one co prawda tańsze, ale i gorszej jakości. Nie pełnią one często założonych funkcji i niszczą pozostałe warstwy dachu czy tarasu, przynosząc realne straty. Typowym przykładem takiej pozornie korzystnej finansowo zamiany jest używanie jako drenażu folii kubełkowej, która jest przeznaczona tylko do odwodnienia pionowego, czyli np. do fundamentów. Użycie folii kubełkowej w funkcji „drenażu” na dachu płaskim, np. pod zieleń intensywną, skutkuje pozbawieniem dachu funkcji drenującej, ponieważ folia kubełkowa jest mało odporna na nacisk i ulega zgnieceniu.

Konsekwencje źle wykonanej warstwy drenażowej na bazie drenaży, które są przypadkowo stosowanymi materiałami budowlanymi, które nie są przeznaczone do realizacji dachów zielonych, mogą być następujące: duże obciążenia mogą spowodować deformację drenaży, co wyklucza ich właściwe funkcjonowanie i prowadzi do zalegania wody na dachu; drenaż, który nie jest zaprojektowany do budowy dachów zielonych może podczas eksploatacji się zatykać (otwory odprowadzające wodę są zbyt małe, znajdują się w niewłaściwych miejscach), drenaż nie ma właściwej pojemności wodnej.

Firmy projektujące i wykonujące specjalistyczne drenaże dla dachów zielonych mają ich szeroki wybór w zależności od zastosowania o różnej pojemności wodnej, o wysokości od 2,5 cm do 6 cm w zależności od rodzaju roślinności, która ma być posadzona na dachu. Oferują również drenaże o podwyższonej retencji wodnej, spowalniające spływ wody z dachu.

4. Brak nadstawek rewizyjnych nad wpustami

Często spotykanym błędem na dachach zielonych jest brak specjalistycznych nadstawek rewizyjnych, umożliwiających dostęp do wpustu dachowego, a także filtrujących wodę odprowadzaną z dachu do wpustu. Można też spotkać tego typu realizacje dachów i tarasów zielonych, gdzie wpusty w ogóle nie mogą pełnić swojej funkcji, ponieważ są zabudowane pozostałymi warstwami dachu zielonego. Dla przykładu (fot. 2 i 3) wpusty zostały zabudowane warstwą ochronną, drenażami, włókniną filtracyjną i substratem - prace naprawcze polegały na odszukaniu wpustów, wycięciu otworów w poszczególnych warstwach, odsłonięciu wpustów i montażu nadstawek rewizyjnych.

 - Najczęściej popełniane błędy w realizacji dachów zielonych
Fot. 2. Błąd - wpust zabudowany przez warstwy dachu zielonego. Fot. APK Dachy Zielone

 - Najczęściej popełniane błędy w realizacji dachów zielonych
Fot. 3. Ten sam taras zielony po zrealizowaniu prac naprawczych - po odsłonięciu wpustu i zamontowaniu nadstawki rewizyjnej nad wpustem. Fot. APK Dachy Zielone

Dobrze wykonane dachy zielone mają liczne zalety użytkowe, estetyczne i ekologiczne. Źle wykonane z kolei generują koszty. Dlatego tak ważne jest właściwe zaprojektowanie i realizacja poszczególnych warstw dachu zielonego.

5. Warstwa filtracyjna

Warstwa filtracyjna powinna być wykonana z włóknin o wysokiej wodoprzepuszczalności, aby nie ulegała zatykaniu. Zatkanie warstwy filtracyjnej prowadzi do spiętrzania się na niej wody, co ma negatywny wpływ na wegetację.
 - Najczęściej popełniane błędy w realizacji dachów zielonych
Odpowiedni substrat gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie dachu zielonego. Fot. Optigruen International AG / APK Dachy Zielone

6. Substraty

Dostawcy materiałów do dachów zielonych wypracowali specjalistyczne substraty dostosowane do parametrów różnych typów dachów. Zastosowanie specjalistycznych substratów gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych typów dachów - np. substrat ekstensywny, intensywny, podkładowy, trawnikowy, czy lekki. Substraty dachowe mają decydujący wpływ na zieleń i wieloletnie funkcjonowanie dachu czy tarasu zielonego.

Źle dobrany substrat, substrat o zbyt niskiej jakości, który nie spełnia wymagań wytycznych FLL lub zastosowanie ziemi z wykopu może spowodować znaczne szkody i straty. Przeciwko zastosowaniu na dachu ziemi z wykopu lub substratu o zbyt niskiej jakości przemawiają dość przekonujące argumenty.

Przede wszystkim ciężar – ziemia po¬zyskiwana z wykopu niejednokrotnie waży dwa razy tyle, co specjalne substraty, obciążając nadmiernie konstrukcję dachu.

Wodoprzepuszczalność – ziemie ilaste i gliniaste charakteryzują się takimi parametrami wodoprzepuszczalności, które nie odpowiadają wymaganiom wytycznych dla dachów zielonych. Następstwem jest stagnacja wody i nierównomierne zaopatrzenie w wodę dla roślinności, co powoduje wymieranie roślin.

Węglany – zbyt duże wartości węglanów zawartych w ziemi mogą doprowadzić do zamulenia (zakamieniania) systemu drenażowego na dachu.

Niepożądana roślinność – wraz z ziemią z wykopu na dach nanoszone są szybko odrastające części korzeni i kłączy, kawałki pędów oraz nasiona niepotrzebnych roślin (chwastów), co psuje zamierzony efekt estetyczny na dachu lub tarasie. Aby się ich trwale pozbyć, potrzebny jest duży nakład kosztów i pracy.

7. Brak opasek żwirowych

Opaski żwirowe są koniecznym elementem dachu zielonego. Pełnią funkcję balastującą dach w strefach, w których siły ssące wiatru są największe. Poprawiają funkcję drenażową. W przypadku pożaru zabezpieczają dach przed rozprzestrzenianiem się ognia. Są stosowane wokół urządzeń, wyłazów na dach, świetlików i wpustów dachowych.

Niewłaściwe zaprojektowanie i wykonanie zielonego dachu może skutkować złym funkcjonowaniem, a nawet zniszczeniem dachu przez wiatr – tzw. erozję wietrzną dachu (fot. 1).
Przedstawione powyżej wybrane przykłady nie wyczerpują tematu występujących na dachach zielonych błędów projektowych i wykonawczych. Wszystkim zainteresowanym poszerzeniem wiedzy na temat prawidłowego projektowania, realizacji i pielęgnacji dachów zielonych polecamy pierwsze polskie wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL opracowane przez Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA.

Piotr Wolański
APK Dachy Zielone


Autor jest ekspertem Stowarzyszenia DAFA – organizacji działającej aktywnie na rzecz ujednolicenia i podniesienia standardów wykonawczych oraz rozwoju wiedzy o technologiach i funkcjonowaniu dachów płaskich i fasad. Autor od 9 lat zajmuje się dachami zielonymi, konsultuje projekty, realizuje inwestycje, współpracuje ze środowiskiem naukowym przy projektach innowacyjnych dla branży. Współzałożyciel i koordynator Grupy Merytorycznej Dachy Zielone w ramach Stowarzyszenia DAFA. Jeden z inicjatorów wydania w Polsce „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL. Aktywnie uczestniczył w pracach Zespołu Redakcyjnego DAFA, opracowującego polskie wydanie wytycznych. Wytyczne Stowarzyszenia DAFA w postaci publikacji technicznych dostępne są na: www.dafa.com.pl


Artykuł opublikowany na łamach kwartalnika WARSTWY - DACHY I ŚCIANY 3/2016

 
 
do góryNasze portalePartnerzy

  Kontakt