Wydarzenia i nowości Konstrukcje       Publikacje       Producenci Dachy skośne       Publikacje       Producenci Dachy płaskie       Publikacje       Producenci Pokrycia dachowe       Pokrycia ceramiczne             Publikacje             Producenci       Pokrycia cementowe             Publikacje             Producenci       Pokrycia blaszane             Publikacje             Producenci       Papy             Publikacje             Producenci       Gonty bitumiczne             Publikacje             Producenci       Łupek             Publikacje             Producenci       Płyty dachowe             Publikacje             Producenci       Inne             Publikacje             Producenci Dachy zielone       Publikacje       Producenci Dachy odwrócone       Publikacje       Producenci Okno w dachu       Publikacje       Producenci Folie dachowe       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów skośnych       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów płaskich       Publikacje       Producenci Akcesoria dachowe       Publikacje       Producenci Kominy       Publikacje       Producenci Rynny i odwodnienia       Publikacje       Producenci Ochrona odgromowa       Publikacje       Producenci Renowacja       Publikacje       Producenci Chemia budowlana       Publikacje       Producenci Maszyny i narzędzia       Publikacje       Producenci Obróbki blacharskie       Publikacje       Producenci Poddasza       Publikacje       Producenci Wentylacja dachów       Publikacje       Producenci Dom energooszczędny       Publikacje       Producenci Proekologiczne budowanie       Publikacje       Producenci Instrukcje Poradnik       Publikacje       Producenci Dylematy Inne TV Dachy Forum szkół Dla dekarzy       Z życia PSD       Szkolenia Budownictwo w statystykach BHP na budowie Rzeczoznawcy Organizacje branżowe Targi Wydawnictwa Konkursy i szkolenia Kontakt

  Strona główna
 

 

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Konstrukcja dachu w drewnianym budownictwie szkieletowym

Dach powinien pokrywać budynek na całej powierzchni. Jeżeli elementy budynku wystają ponad dach, dach winien okalać te elementy i przekrywać pozostałą część budynku. Wymagania dotyczą konstrukcji dachów powszechnie stosowanych w budownictwie jednorodzinnym.

Podstawową różnicą pomiędzy więźbami dachowymi stosowanymi w budownictwie jednorodzinnym wznoszonym w technologiach tradycyjnych a więźbami dachowymi stosowanymi w drewnianym budownictwie szkieletowym są:
– jakość drewna,
– wielkość przekrojów elementów konstrukcji.

W drewnianym budownictwie szkieletowym na konstrukcję dachu stosuje się drewno suszone komorowo i czterostronnie strugane, a zmniejszony rozstaw elementów konstrukcji wpływa na zmniejszenie przekrojów tych elementów.

Konstrukcja dachu powinna odpowiadać wymogom:
– statyki budynku,
a w przypadku gdy stanowi przegrodę zewnętrzną:
– izolacyjności cieplnej,
– izolacyjności akustycznej.

Konstrukcja dachu powinna spełniać wymagania statyczne do przenoszenia obciążeń śniegiem, wiatrem i pokrycia dachu.

Dach może być dwu, cztero- lub wielospadowy.
 - Konstrukcja dachu w drewnianym budownictwie szkieletowym
Konstrukcja dachu dwuspadowego
 - Konstrukcja dachu w drewnianym budownictwie szkieletowym
Konstrukcja dach czterospadowego
 - Konstrukcja dachu w drewnianym budownictwie szkieletowym
Konstrukcja dach wielospadowego


Powszechnie stosowanymi rozwiązaniami konstrukcji dachu są:
– dach krokwiowy,
– dach krokwiowo-jętkowy,
– wiązary kratowe.
 - Konstrukcja dachu w drewnianym budownictwie szkieletowym
Konstrukcja dachu krokwiowego
 - Konstrukcja dachu w drewnianym budownictwie szkieletowym
Konstrukcja dachu krokwiowo-jętkowego


Odchyłki w osiowym rozstawie wiązarów pełnych i krokwi nie powinny przekraczać:
– +/- 20 mm w przypadku wiązarów,
– +/- 10 mm w przypadku krokwi.

Głównym elementem konstrukcji dachu są krokwie. Wysokość krokwi powinna wynikać z obliczeń konstrukcyjnych.

Krokwie należy oprzeć i zamocować na podwójnym czepie ściany zewnętrznej. W zależności od rozwiązań, w górnej części dachu krokwie mogą opierać się o krokiew przeciwległą lub deskę kalenicową.
 - Konstrukcja dachu w drewnianym budownictwie szkieletowym
Szczegół oparcia krokwi na oczepie ściany
 - Konstrukcja dachu w drewnianym budownictwie szkieletowym
Szczegół oparcia krokwi na desce kalenicowej
 - Konstrukcja dachu w drewnianym budownictwie szkieletowym
Szczegół zakończenia krokwi


Krokwie narożne i koszowe należy wykonywać z podwójnych elementów i powinny być o jeden rozmiar wyższe niż krokwie zwykłe (np. przy krokwiach o wysokości 185 mm, krokwie narożne lub koszowe powinny mieć wysokość 235 mm).

 - Konstrukcja dachu w drewnianym budownictwie szkieletowym
Zasady konstruowania otworów w połaci dachu
Otwory w połaci dachu o szerokości równej lub szerszej niż podwójny osiowy rozstaw krokwi, wymagają zastosowania podwójnych krokwi z obu stron otworu. W miejscu wycięcia krokwi, wymiany otworu należy wykonać z podwójnych elementów.

Niezależnie od rodzaju pokrycia dachowego, za kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od strony spływu wody po połaci dachowej, powinno być wykonane deskowanie ułożone ze spadkami umożliwiającym spływ wody na boki, poza komin – tzw. odboje (kozubki). Przykłady łączenia elementów konstrukcji dachowej wykonanej z desek grubości 38 mm podano w tablicy - Przykłady łączenia elementów konstrukcji dachowej za pomocą gwoździ – pobierz pdf.. W przypadku stosowania grubszych elementów, sposób ich łączenia powinien być zgodny z projektem budowlanym.

Wiązary dachowe

Konstrukcja dachu może być wykonana z prefabrykowanych wiązarów dachowych.
 - Konstrukcja dachu w drewnianym budownictwie szkieletowym
Konstrukcja wiązara dachowego
Wiązary dachowe powinny być montowane zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dźwigarów po ich trwałym zamocowaniu nie powinny być większe niż podane w projekcie i nie większe niż 10 mm, a w przypadku dźwigarów z drewna klejonego warstwowo zgodnie z PN-EN 390 [44].
Dopuszczalne odchyłki usytuowania dźwigarów powinny być nie większe niż:
a) przy rozpiętości poniżej 15 m
– +/- 5 mm na długości przęsła,
– +/- 2 mm w osiach oraz w wysokości wiązara,
b) przy rozpiętości powyżej 15 m
– +/- 10 mm na długości przęsła,
– +/; 5 mm w osiach oraz w wysokości wiązara.

Rozstawy osiowe wiązarów nie powinny się różnić w stosunku do projektowanych o więcej niż +/- 10 mm.

Wojciech Nitka
www.budujzdrewna.pl

Przykłady łączenia elementów konstrukcji dachowej za pomocą gwoździ – pobierz pdf.

 
 
do góryNasze portalePartnerzy

  Kontakt