Wydarzenia i nowości Konstrukcje       Publikacje       Producenci Dachy skośne       Publikacje       Producenci Dachy płaskie       Publikacje       Producenci Pokrycia dachowe       Pokrycia ceramiczne             Publikacje             Producenci       Pokrycia cementowe             Publikacje             Producenci       Pokrycia blaszane             Publikacje             Producenci       Papy             Publikacje             Producenci       Gonty bitumiczne             Publikacje             Producenci       Łupek             Publikacje             Producenci       Płyty dachowe             Publikacje             Producenci       Inne             Publikacje             Producenci Dachy zielone       Publikacje       Producenci Dachy odwrócone       Publikacje       Producenci Okno w dachu       Publikacje       Producenci Folie dachowe       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów skośnych       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów płaskich       Publikacje       Producenci Akcesoria dachowe       Publikacje       Producenci Kominy       Publikacje       Producenci Rynny i odwodnienia       Publikacje       Producenci Ochrona odgromowa       Publikacje       Producenci Renowacja       Publikacje       Producenci Chemia budowlana       Publikacje       Producenci Maszyny i narzędzia       Publikacje       Producenci Obróbki blacharskie       Publikacje       Producenci Poddasza       Publikacje       Producenci Wentylacja dachów       Publikacje       Producenci Dom energooszczędny       Publikacje       Producenci Proekologiczne budowanie       Publikacje       Producenci Instrukcje Poradnik       Publikacje       Producenci Dylematy Inne TV Dachy Forum szkół Dla dekarzy       Z życia PSD       Szkolenia Budownictwo w statystykach BHP na budowie Rzeczoznawcy Organizacje branżowe Targi Wydawnictwa Konkursy i szkolenia Kontakt

  Strona główna
 

 

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Dlaczego dachówka bitumiczna?

Dach zbudowany według reguł sztuki budowlanej dodaje każdemu budynkowi prestiżu i wartości. Jednak często nie poświęca się mu dość uwagi, traktując go jako rzecz drugorzędną. Dotyczy to również wyboru rodzaju i marki pokrycia dachowego.

Dachówki bitumiczne posiadają wiele cech, o których często zapominamy podczas wyboru rodzaju pokrycia dachowego, a które sprawiają, że ten rodzaj dachówki będzie nam służył lepiej i znacznie dłużej niż inne:
 • trwałość, odporność na czynniki atmosferyczne i nie uleganie korozji po uszkodzeniu mechanicznym,
 • estetyka, dostępność są w różnych kształtach i szerokiej gamie kolorów.
Jednocześnie jest to materiał:
 • lekki (ich masa waha się w granicy 10 -15 kg/m2,
 • drobnowymiarowy, co ma wpływ na powstawanie niewielkiej ilość odpadów materiału w trakcie układania go na dachu,
 • elastyczny, dopasowuje się do każdego, nawet najbardziej skomplikowanego kształtu dachu.

 - Dlaczego dachówka bitumiczna?
Metal Line 1
 - Dlaczego dachówka bitumiczna?
Metal Line 2

Co wyróżnia dobrej jakości dachówkę bitumiczną?

Wyrób, którego dotyczy niniejszy artykuł - gont bitumiczny to drobnowymiarowy produkt o kształcie zamykającym się w prostokącie, podzielony w części eksponowanej (widocznej na dachu) szczelinami tworzącymi patki o różnych kształtach (prostokąty, łuski itp.), stosowany do wykonywania pokryć dachowych i składający się z następujących warstw:
 • górnej powierzchni wykończonej posypką mineralną lub folią metalową (np. miedzianą),
 • masy powłokowej z bitumu oksydowanego, modyfikowanego ataktycznym polipropylenem (APP) lub modyfikowanego związkiem styren-butadien-styren (SBS),
 • osnowy wzmacniającej mineralnej (np. z włókien szklanych), syntetycznej (np. włókniny poliestrowe) lub mieszanek obu w/w typów,
 • masy powłokowej jak wcześniej ,
 • dolnej powierzchni chronionej materiałem sproszkowanym ( np.. piaskiem kwarcowym) lub folią z tworzywa sztucznego.

Każda z tych warstw ma decydujący wpływ na jakość produktu finalnego i dlatego surowce, z których są wykonane powinny być odpowiednio wysokiej jakości.

Posypka ceramiczna lub folia metalowa w znaczący sposób decyduje o estetyce gontów i chroni nieprzemakalne warstwy bitumiczne przed promieniowaniem ultrafioletowym. Aby spełniała swoje zadania należy ograniczyć jej ubytek podczas eksploatacji.

Najbardziej intensywne i trwałe kolory posypki uzyskujemy stosując barwniki nieorganiczne, np. intensywną czerwień otrzymujemy spiekając tlenki żelaza i kadm z granulatem bazaltowym w obecności silikatów sodowych. Proces ten zwany ceramizacją utrwala kolor i uodparnia posypkę na działanie czynników chemicznych i wpływy atmosferyczne ( nie blaknie i nie kruszy się pod wpływem promieniowania słonecznego, kwaśnych deszczów, mrozu itp.). Metoda polegająca na stosowaniu barwników nieorganicznych posiada jedną niedogodność – barwniki nieorganiczne pokrywające granulat mają stosunkowo niską przyczepność do organicznego bitumu. Aby zwiększyć przyczepność granulatu, pokrywa się go eterycznymi olejkami z dodatkiem silikonu. Rzeczą oczywistą jest, że o przyczepności posypki decyduje również lepkość zastosowanego bitumu, tj. jego jakość.

 - Dlaczego dachówka bitumiczna?
Shingle Line 1
 - Dlaczego dachówka bitumiczna?
Shingle Line 2

Bitumy przeznaczone do produkcji dachówek decydują o wodoszczelności wyrobu.

Z wieloletnich doświadczeń stosowania tego typu materiałów pokryciowych wynika, że bez względu na dodatkowe walory eksploatacyjne, bitumu w gontach nie powinno być mniej niż 1300 g/m2.

Bitumy używane do produkcji wysokiej jakości dachówki bitumicznej pochodzą ze specjalnej selekcji. Powinny być otrzymywane z tzw. ciężkiej ropy naftowej o dużej zawartości asfaltu i cząsteczek polarnych (dipolowych). Cząsteczki polarne nadają bitumowi lepkość, dzięki której doskonale wiąże się on z posypką, osnową i piaskiem krzemiankowym, oraz uodparniają go na działanie wody.
Bitumy otrzymywane z ropy o niskiej zawartości parafiny doskonale zachowują się w szerokim zakresie temperatur. Zbyt wysoka zawartość parafiny powoduje niestabilność masy powłokowej w wysokich temperaturach oraz pękanie jej w temperaturach niskich.

Opisane wyżej bitumy były stosowane już w starożytności. Fragmenty izolacji z nich wykonanych przetrwały do naszych czasów. Obecnie najlepsze złoża bitumów naturalnych znajdują się w Wenezueli i noszą nazwę Tia Juana.

Część substancji wchodzących w skład bitumu wiąże się z pierwiastkami i związkami chemicznymi z atmosfery lub jest do niej wydalana pod wpływem działania promieni słonecznych i wysokiej temperatury. Zjawiska te są odpowiedzialne za “kruszenie się” powłok asfaltowych (można je zaobserwować na dachach pokrytych tradycyjnymi papami na lepiku). Aby im zapobiec bitum po wcześniejszej selekcji poddawany jest oksydacji (utlenianiu).

W wyniku tych wszystkich procesów powinniśmy otrzymać materiał nie nasiąkliwy (nasiąkliwość nie większa niż 1%) i odporny na wpływy termiczne. Rozpatruje się odporność dachówek na wysoką temperaturę w dwóch istotnych aspektach:
 • odporność na spływanie masy powłokowej w temperaturze minimum 80oC ( przyjęta minimalna wartość temperatury do której może nagrzać się pokrycie dachowe pod wpływem promieni słonecznych ),
 • odporność na tworzenie się pęcherzy w temperaturze minimum 80oC.

 - Dlaczego dachówka bitumiczna?
Tegosolar 1
 - Dlaczego dachówka bitumiczna?
Tegosolar 2

O ile pierwszy parametr jest zrozumiały dla wszystkich, to znaczenie drugiego paraetru wymaga często wyjaśnień. Badanie, które przeprowadza się do jego otrzymania przebiega w następujący sposób – próbkę gontu bitumicznego nagrzewa się do temperatury 80oC, a następnie wkłada do naczynia z wodą i obserwuje tworzenie się pęcherzy. Próbka, na której wykonano badanie poddana jest obserwacji pod mikroskopem. W powłoce bitumicznej, która nie spełnia stawianych jej wymagań, wytwarzają się pęcherze (kawerny), które pękając powodują nieszczelność powłoki. Opisane wyżej badanie odzwierciedla sytuację, która może zaistnieć na dachu, kiedy nagrzane pod wpływem promieni słonecznych pokrycie jest szybko schładzane przez krople deszczu.

Wyższą odporność na starzenie się, wpływy termiczne, promieniowanie słoneczne i działanie substancji chemicznych posiadają bitumy modyfikowane polimerami ataktycznego polipropylenu (APP) lub związku styren-butadien-styren (SBS). Obie metody modyfikacji znacznie podnoszą parametry techniczne bitumu i produkowanych z nich gontów.

Osnowa wzmacniająca jest warstwą nośną dachówki. Zespolona z materiałem bitumicznym zapewnia stabilność wymiarów (zapobiega zmianom geometrii gontu pod wpływem temperatury i wilgoci) i odporność mechaniczną umożliwiającą bezpieczny montaż i długą eksploatację pracującego na dachu pokrycia – przeciwdziała rozerwaniu dachówki podczas układania i przeciwdziała uszkodzeniu dachówki przez zsuwający się śnieg, ruchy podłoża, chodzących po dachu ludzi itp. Osnowa musi być nie nasiąkliwa i odporna na butwienie.

Spotykane do niedawna na rynku polskim dachówki bitumiczne na osnowie z tektury budowlanej wchłaniały wilgoć, co powodowało pęcznienie materiału i brak przylegania do podłoża. Efektem tego były mało estetyczne pokrycia nie zapewniające szczelności i ulegające szybkiemu niszczeniu. Najbardziej rozpowszechnionym i pozbawionym w/w wad jest osnowa na bazie włókien szklanych.
Dolna powierzchnia dachówki bitumicznej, wykończona piaskiem kwarcowym lub folią z tworzywa sztucznego, ma zapobiec sklejaniu się poszczególnych brytów w czasie transportu.

Nowe oblicze dachówki bitumicznej

Potwierdzeniem profesjonalizmu współczesnych technologów jest grupa dachówek bitumicznych PRESTIGE. W dachówkach tych posypkę mineralną zastąpiono warstwą czystej elektrolitycznie miedzi lub blachy z cynku tytanowego Uzyskano w ten sposób produkt łączący w sobie zalety pokryć z blach szlachetnych i gontu bitumicznego.

Najnowocześniejsza obecnie bitumiczna dachówka TEGOSOLAR jest rozwiązaniem pozwalającym pozyskiwać energię z alternatywnego źródła - naturalnego promieniowania słonecznego. Elementy dachówki odpowiedzialne za gromadzenie energii słonecznej wykonane są z materiałów wykorzystywanych przez NASA do produkcji satelitów. TEGOSOLAR to zintegrowany system fotowoltaiczny z krzemu amorficznego z potrójnym łączeniem. Instalacje fotowoltaiczne pozwalają przekształcać energię słoneczną w energię elektryczną bez stosowania żadnego paliwa. Właściwości techniczne cienkiej folii z krzemu amorficznego pozwalają ignorować orientację geograficzną dachu i idealny kąt jego nachylenia.

mgr inż. Tomasz Wiśniewski
Szef Działu Technicznego
Tegola Polonia Ltd

Utworzono: 3-07-2008. Aktualizacja: 20-10-2011
 
 
do góryNasze portalePartnerzy

  Kontakt