Wydarzenia i nowości Konstrukcje       Publikacje       Producenci Dachy skośne       Publikacje       Producenci Dachy płaskie       Publikacje       Producenci Pokrycia dachowe       Pokrycia ceramiczne             Publikacje             Producenci       Pokrycia cementowe             Publikacje             Producenci       Pokrycia blaszane             Publikacje             Producenci       Papy             Publikacje             Producenci       Gonty bitumiczne             Publikacje             Producenci       Łupek             Publikacje             Producenci       Płyty dachowe             Publikacje             Producenci       Inne             Publikacje             Producenci Dachy zielone       Publikacje       Producenci Dachy odwrócone       Publikacje       Producenci Okno w dachu       Publikacje       Producenci Folie dachowe       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów skośnych       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów płaskich       Publikacje       Producenci Akcesoria dachowe       Publikacje       Producenci Kominy       Publikacje       Producenci Rynny i odwodnienia       Publikacje       Producenci Ochrona odgromowa       Publikacje       Producenci Renowacja       Publikacje       Producenci Chemia budowlana       Publikacje       Producenci Maszyny i narzędzia       Publikacje       Producenci Obróbki blacharskie       Publikacje       Producenci Poddasza       Publikacje       Producenci Wentylacja dachów       Publikacje       Producenci Dom energooszczędny       Publikacje       Producenci Proekologiczne budowanie       Publikacje       Producenci Instrukcje Poradnik       Publikacje       Producenci Dylematy Inne TV Dachy Forum szkół Dla dekarzy       Z życia PSD       Szkolenia Budownictwo w statystykach BHP na budowie Rzeczoznawcy Organizacje branżowe Targi Wydawnictwa Konkursy i szkolenia Kontakt

  Strona główna  >>  Dachy zielone
 

 

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Dachy zielone – ekologiczne i racjonalne gospodarowanie wodą opadową

Rozwojowi i modernizacji miast towarzyszy również wzrost powierzchni terenów utwardzonych nie pozwalających na swobodny spływ wody opadowej do gruntu, co powoduje silne obciążenie infrastruktury kanalizacyjnej w miastach. W ostatnich latach wzrosła tendencja do ekologicznego gospodarowania woda opadową z wykorzystaniem w tym celu zielonych dachów. Niosą one wiele korzyści ekologicznych oraz ekonomicznych, z których bardzo istotne znaczenie ma przejściowe retencjonowanie wody opadowej. Polega ono na gromadzeniu dużej ilości wody opadowej przez rośliny i profile glebowe, a następnie poprzez proces parowania z powierzchni roślin (transpiracja) oraz substratów glebowych (ewapotranspiracja) oddawaniu jej do atmosfery. Poprawia to nie tylko mikroklimat w miastach, ale też znacznie odciąża kanalizację miejską.

Właściwości retencyjne systemów dachów zielonych były analizowane przez wiele organizacji naukowych oraz firm wykonawczych prowadzących swoje badania na różnych obiektach. Badania dotyczyły szeregu różnych zagadnień, z czego najistotniejszymi wydają się być wyniki wieloletnich pomiarów terenowych dotyczących średniej rocznej retencji oraz współczynnika odpływu. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń ustalono, że:

  • Skuteczność retencjonowania wody opadowej na zielonych dachach zależy od okresów w roku (letni, chłodny, zimowy) i jest najwyższa podczas miesięcy letnich;
  • Skuteczność retencyjna zależna jest od systemu zielonego dachu szczególnie podczas lata;
  • Skuteczność retencyjna płaskich zielonych dachów jest najwyższa i zależy od grubości warstwy zielonego dachu;
  • Roczna retencja dachów zielonych wynosi 42 – 85% i jest znacząco wyższa od dachów konwencjonalnych;
  • Maksymalna wielkość odpływu jest zależna od rodzaju użytego substratu glebowego i wynosi od 0,18 do 0,5 przy opadzie rzędu 300 dm3 /(s*ha).

Instalacje zielonego dachu retencyjnego
Dachy zielone - Dachy zielone – ekologiczne i racjonalne gospodarowanie wodą opadową
Dachy zielone - Dachy zielone – ekologiczne i racjonalne gospodarowanie wodą opadową
Dachy zielone - Dachy zielone – ekologiczne i racjonalne gospodarowanie wodą opadową
Dachy zielone - Dachy zielone – ekologiczne i racjonalne gospodarowanie wodą opadową
Dachy zielone - Dachy zielone – ekologiczne i racjonalne gospodarowanie wodą opadową
Dachy zielone - Dachy zielone – ekologiczne i racjonalne gospodarowanie wodą opadową

Podczas występowania opadów zielony dach pełni funkcję napełniającego się „zbiornika”, którego zasoby wodne obrazować można tylko biorąc pod uwagę całość systemu, a nie poszczególne jego elementy składowe. Sam proces parowania następuje już w trakcie opadu, jednak najbardziej intensywny jest po jego ustąpieniu. Zależny jest on od pory roku, warunków pogodowych, typu roślin. Forma wegetacji ma bardzo istotny wpływ na proces parowania, a więc tym samym na współczynnik odpływu. Osiąga on najwyższe wartości w przypadku powierzchni trawiastych oraz drzew –dachy intensywne, najniższe natomiast w przypadku rozchodników – dachy ekstensywne.

W praktyce najistotniejsze stają się dwa pytania dotyczące skuteczności retencyjnej dachów zielonych:

  • Jaką ilość opadu może retencjonować dach zielony w stosunku do średniego opadu rocznego?
  • Z jaką maksymalną wielkością odpływu należy się liczyć zakładając dach zielony?
Odpowiedzi na te pytania uzyskać można poprze symulację zjawiska retencji wód opadowych przez zielone dachy. W tym celu stworzony został specjalny program komputerowy firmy Optigruen RWS – Simulation. Program ten umożliwia skuteczne oszacowanie zdolności retencyjnej oraz wielkości odpływu przy uwzględnieniu budowy dachu zielonego, jego spadku, powierzchni oraz lokalnych wartości opadu atmosferycznego. Niezmiernie istotnym faktem jest możliwość skalkulowania konkretnych wartości dla każdego, pojedynczego zielonego dachu przy rzeczywistych danych pogodowych dla danego regionu uzyskanych z Instytutów Meteorologicznych.

Dachy zielone - Dachy zielone – ekologiczne i racjonalne gospodarowanie wodą opadową

W celu polepszenia zdolności retencyjnej zielonych dachów stworzono odpowiednie systemy pomagające uzyskać jeszcze lepsze wyniki w gromadzeniu wody opadowej. Przykładem może być dach retencyjny Meander firmy Optigruen. Specjalna, opatentowana mata drenażowa pełniąca jednocześnie funkcję magazynującą i drenażową powoduje, że woda odpływa z dachu ze znacznym opóźnieniem. Dzięki wgłębieniom w macie woda meandruje, przemieszcza się do celu od jednego wgłębienia do następnego. Znacząco wydłuża to drogę, jaką musi przebyć odpływająca z dachu woda. Część wody pozostająca w zgłębieniach maty (17dm 3 /m2) może być natomiast wykorzystana przez rośliny. Współczynnik spływu osiąga w tym przypadku, w zależności od nachylenia dachu i budowy warstwowej, wartości od 0,08 do 0,17.

Obecnie szacuję się, że w Polsce występuje 215 tysięcy metrów kwadratowych zielonych dachów, co daje liczbę 90,3 miliona litrów wody opadowej zaoszczędzonej dzięki zdolnościom retencyjnym zielonych dachów. Odpowiada to rocznemu zużyciu wody przez ok. tysiąc statystycznych Polaków (250 l/dobę).

Zainteresowanie zielonymi dachami w dobie dzisiejszej industrializacji i w przede dniu wprowadzenia opłat za odprowadzanie wody opadowej, jak to ma już miejsce w Stanach Zjednoczonych, czy Niemczech, wzrasta każdego dnia. Zielone dachy dają możliwość odtworzenia tego, co zostało zabrane na rzecz rozwoju i przemysłu. Obecnie kompleksowy program poprawy warunków klimatycznych prowadzony jest w Londynie. Główną przyczyną zakładania dachów zielonych w Singapurze, Toronto, Chicago jest polepszenie stanu powietrza. Władze miast w Vancouver, Portland, Waterloo i w wielu miastach w Niemczech promują zielone dachy jako alternatywę dla kanalizowania wody deszczowej. Rynek dachów zielonych jest jeszcze młody w Polsce, ale rozwija się błyskawiczne i dlatego powinniśmy uważnie się przyglądać i brać przykłady rozwiązań ze świata.

Dachy zielone - Dachy zielone – ekologiczne i racjonalne gospodarowanie wodą opadową
Dachy zielone - Dachy zielone – ekologiczne i racjonalne gospodarowanie wodą opadową
Dachy zielone - Dachy zielone – ekologiczne i racjonalne gospodarowanie wodą opadową

Optigrün International AG, Am Birkenstock 19, 72505 Krauchenwies, Niemcy, www.optigruen.de, e-mail: info@optigruen.de

Wyłączny dystrybutor systemów Optigrün w Polsce:
Arco System Sp. z o.o., ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim,
tel./fax. +48 (33) 876 28 67, tel. + 48 (33) 842 32 95,
www.optigruen.pl , e-mail: biuro@arco-system.pl

DORADZTWO TECHNICZNE:
Anna Sylwester
ul. Zwirki i Wigury 6
55-120 Oborniki Śląskie
tel./fax +48 (71) 310 15 34
tel. kom. +48 691 269 312
e-mail: sylwester@optigruen.pl

 
 
do góryNasze portalePartnerzy

  Kontakt