Wydarzenia i nowości Konstrukcje       Publikacje       Producenci Dachy skośne       Publikacje       Producenci Dachy płaskie       Publikacje       Producenci Pokrycia dachowe       Pokrycia ceramiczne             Publikacje             Producenci       Pokrycia cementowe             Publikacje             Producenci       Pokrycia blaszane             Publikacje             Producenci       Papy             Publikacje             Producenci       Gonty bitumiczne             Publikacje             Producenci       Łupek             Publikacje             Producenci       Płyty dachowe             Publikacje             Producenci       Inne             Publikacje             Producenci Dachy zielone       Publikacje       Producenci Dachy odwrócone       Publikacje       Producenci Okno w dachu       Publikacje       Producenci Folie dachowe       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów skośnych       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów płaskich       Publikacje       Producenci Akcesoria dachowe       Publikacje       Producenci Kominy       Publikacje       Producenci Rynny i odwodnienia       Publikacje       Producenci Ochrona odgromowa       Publikacje       Producenci Renowacja       Publikacje       Producenci Chemia budowlana       Publikacje       Producenci Maszyny i narzędzia       Publikacje       Producenci Obróbki blacharskie       Publikacje       Producenci Poddasza       Publikacje       Producenci Wentylacja dachów       Publikacje       Producenci Dom energooszczędny       Publikacje       Producenci Proekologiczne budowanie       Publikacje       Producenci Instrukcje Poradnik       Publikacje       Producenci Dylematy Inne TV Dachy Forum szkół Dla dekarzy       Z życia PSD       Szkolenia Budownictwo w statystykach BHP na budowie Rzeczoznawcy Organizacje branżowe Targi Wydawnictwa Konkursy i szkolenia Kontakt

  Strona główna
 

 

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Kominy murowane – zmora inwestora i dekarza

Komin to jeden z najważniejszych elementów budynku. Od jakości jego wykonania zależy komfort użytkowania domu. Zastosowanie niewłaściwych materiałów czy nieprawidłowe wykonanie może skutkować poważnymi konsekwencjami, niesprawnością przewodów dymowo-spalinowych czy wentylacyjnych lub przeciekaniem dachu na styku komina z połacią, a w najgorszym przypadku zaburzeniem statyki budynku. Należy zawsze postępować zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi i wytycznymi technicznymi producentów. Poniżej przedstawiono prace związane z murowaniem komina krok po kroku oraz wskazano najczęściej popełniane błędy.

Stawianie komina zaczynamy od fundamentu. Najczęściej wykonywany on jest ze zbrojonego betonu. Zwykle ma kształt prostopadłościanu o wysokości co najmniej 30 cm. Fundament z każdej strony musi wystawać poza obrys komina na przynajmniej 15 cm. Pod fundamentem umieszczamy izolację ułożoną na wcześniej wykonanym betonie podkładowym ( tzw. „chudziak”).

 - Kominy murowane – zmora inwestora i dekarza
Fot. 1. Komin wykonany nieprawidłowo - cegła klinkierowa dziurawka , obróbka taśmą ołowianą z zastoiskami wody

Trzon – właściwy komin

Na fundamencie stawiamy komin z cegły pełnej. Do jego murowania używamy zaprawy cementowo-wapiennej. Komin musi być otynkowany na całej powierzchni. Jeżeli zdecydujemy się na cegłę klinkierową pełną, musimy użyć specjalistycznej zaprawy (np. sopro KZT).

Stawiając komin z cegły, nie zapomnijmy, że minimalne wymiary przewodów powinny wynosić 14 x 14 cm, czyli 1x1 cegły plus spoiny. W zależności od przeznaczenia i wysokości przewodów, murowane są również kominy o większym przekroju, np. 14 x 20 cm (1x3 cegły plus spoiny), 20 x 27 cm (3 x 1 cegła plus spoiny), 20 x 20 cm. Zaleca się, aby przewody miały kształt kwadratu lub prostokąta o stosunku boków 2:3.

Murując przewody z cegieł, stosujemy zwykle wiązanie „wozówkowe”, w którym spoiny są przesunięte względem siebie o pół cegły. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez występów i wklęśnięć (łącznie ze spoinami) W przewodach prowadzonych z odchyleniem od pionu cegły trzeba układać prostopadle do odchylenia.

Przegrody pomiędzy przewodami powinny mieć grubość co najmniej 1 cegły, czyli 12 cm. Taka sama grubość ścianki musi być zachowana do lica muru wewnętrznego. Gdy przewody są prowadzone w zewnętrznych ścianach domu oraz tam, gdzie przechodzą przez poddasze nieocieplone, zewnętrzne ściany komina należy pogrubić do 25 cm. Zaleca się również grupowanie przewodów dymowych i spalinowych razem z wentylacyjnymi, poprawia to ich sprawność, jak również zmniejsza straty ciepła. Komin stanowiący konstrukcję samonośną (wolnostojący) powinien być oddylatowany od stropu. Kiedy zaś jest fragmentem ściany nośnej, można na nim opierać belki stropowe (na ściance grubości 1 cegły), z tym, że powinno być to poprzedzone obliczeniami statycznymi. Wychodząc z kominem ponad dach, musimy to zrobić na wysokość zapewniającą właściwy ciąg. Na dachu o kącie nachylenia do 12°, wylot komina powinien znajdować się co najmniej 60 cm ponad poziomem kalenicy budynku. Jeżeli dach ma większy kąt nachylenia niż 12° i pokryty jest materiałami łatwopalnymi (strzecha, gont drewniany), wyloty przewodów powinny znajdować się także minimum 60 cm powyżej poziomu kalenicy domu. Natomiast jeśli pokrycie dachu nie jest podatne na pożar (dachówka bitumiczna, blacha, dachówka ceramiczna lub betonowa), wyloty przewodów mogą się znajdować 30 cm ponad powierzchnią dachu, pod warunkiem jednak, że odległość pozioma od obudowy komina do powierzchni dachu wynosi przynajmniej 1 m.

Kominy murowane – podstawa prawna

Kwestię wyboru materiału do wykonania komina spalinowego lub dymowego określa Norma PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegieł. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r. ) Dz.U. 02.75.690.
Rozdział 5 – przewody kominowe – od §140 do §146 - podaje wszystkie wymogi, którym powinny odpowiadać kominy – budowę, usytuowanie, powierzchnie przekroju, jak również odległości i wysokości wylotów od pokrycia.
”Rozdział 6 - Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji -
§ 266.1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych.
2. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych winny spełniać wymagania określone w polskiej normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów.
3. Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa w ust.2, z cegły pełnej grubości 12cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.
Do w/w przepisu pośredni odnośnik znajdziemy w:
„ Dział VII – bezpieczeństwo użytkowania;
§ 308. 4 Na dachu o spadku ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiałem łamliwymi (tłukącymi) należy wykonać stałe dojścia do kominów, urządzeń technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych”.
Należy również pamiętać o przepisach dotyczących okresowych przeglądów w/w przewodów.

Zakończenie ponad dachem

Na komin zakładamy czapę, chroniącą go przed opadami atmosferycznymi. Musimy pamiętać o pozostawieniu z każdej strony kilkucentymetrowych kapinosów. Czapę najczęściej wykonuje się z betonu oraz zbroi stalowymi prętami o średnicy 6 mm. Nie można zapomnieć o pozostawieniu w czapie otworów wylotowych przewodów dymowych (spalinowych); wentylacyjne otwieramy na boki. Na koniec montujemy obróbki blacharskie, które mają zapewnić szczelne połączenie z połacią dachu. Instaluje się je w miejscu przejścia komina przez połać.

Czasami na kominach montuje się daszki – „fale” zabezpieczające przewody dymowo-spalinowe przed zawilgoceniem pod wpływem opadów atmosferycznych.

Część komina ponad dachem inwestorzy dopasowują kolorystyką do pokrycia dachu, elewacji lub własnych upodobań. Można tu zastosować wiele materiałów, jak np.: tynki dekoracyjne, okładziny z płytek klinkierowych i kafelek, płytki okładzinowe struktonitowe lub łupek naturalny. Niezależnie jaki wybierzemy, powinien jednak odpowiadać w/w przepisom. Jeśli stosowany materiał nie jest opisany w warunkach technicznych czy normach należy skonsultować się projektantem lub kierownikiem budowy.

Błąd najczęściej popełniany przez inwestora:
tanio, tanio, tanio …. i mamy kłopoty.

  • Kierownik budowy - na papierze za symboliczną kwotę wypełnia tylko Dziennik Budowy, na budowie jest sporadycznie lub wcale. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za całą budowę, zastosowane rozwiązania i materiały, dlatego powinien uczestniczyć w całym procesie inwestycji – od wbicia pierwszej łopaty po zgłoszenie budynku do użytkowania.
    Najczęściej w ramach oszczędności inwestor wybiera taniego kierownika, ponieważ – jak uważa – sam „zna się na budowaniu”. W tym wypadku kierownik nie jest w stanie rzetelnie spełniać swoich obowiązków.
  • Tani wykonawca – szukamy wykonawcę z „łapanki” - bez umowy lub z umową ustną („Panie, jakoś się dogadamy, będzie Pan zadowolony”). Dochodzi do rozliczenia „do ręki”. Bez rachunku, gwarancji („Panie, my nie takie rzeczy stawialiśmy i było dobrze”)
    Fachowa firma ceni swoją wiedzę i umiejętności, gdyż posiada właściwe zaplecze techniczne i co najważniejsze odpowiednią wiedzę. Roboty przeprowadzi zgodnie z projektem, czasami znajdzie błędy w projekcie – zaproponuje ich rozwiązanie lub przy dużej wiedzy praktycznej podpowie inne rozwiązanie, które zostanie uzgodnione z kierownikiem budowy i odpowiednio udokumentowane w dzienniku budowy. Wystawi rachunek, udzieli gwarancji.
  • Oszczędności materiałowe – np. chcemy komin z klinkieru, lecz pełny klinkier jest drogi, wybieramy więc zamiennik – klinkier dziurawkę (niezgodne z warunkami technicznymi); podobnie w przypadku wyboru spoiny: gdy uważamy, że specjalistyczna zaprawa do murowania i fugowania właściwej cegły klinkierowej jest zbyt droga i zdajemy się na naszego „fachowca”, który zrobi tańszą (fot. 1).
    To błędy na etapie wznoszenia, można je naprawić, lecz niestety nie są to tanie poprawki.
 - Kominy murowane – zmora inwestora i dekarza
Fot. 2. Czapa wykonana nieprawidłowo – czapa w obrębie komina spalinowego nieszczelna, zacieki wody do wnętrza komina - Kominy murowane – zmora inwestora i dekarza
Fot. 3. Czapa wykonana nieprawidłowo – zabetonowana czapa wraz z wkładem z szamotu, z czasem nastąpi pęknięcie wkładu lub czapy – brak prawidłowej dylatacji.
 - Kominy murowane – zmora inwestora i dekarza
Fot.4. Komin wykonany nieprawidłowo – co prawda wykonany z cegły pełnej lecz brak tynku i zabezpieczenia przecieku między płytą OSB
a cegłą.
 - Kominy murowane – zmora inwestora i dekarza
Fot. 5. Obróbki wykonano niestarannie, zastoiska wody i powstawanie glonów – przyspieszona degradacja materiału
 - Kominy murowane – zmora inwestora i dekarza
Fot. 6
 - Kominy murowane – zmora inwestora i dekarza
Fot. 6.1. Obróbka komina co prawda z miedzi, ale którędy ma spływać woda? Komin znajduje się na obiekcie zabytkowym zlokalizowanym w parku. Liście i nasiona błyskawicznie zatkają małe kanały odpływowe
 - Kominy murowane – zmora inwestora i dekarza
Fot. 7. Nieprawidłowy montaż ław kominiarskich na dachówce ceramicznej, brak dolnych elementów wsporczych. Poruszanie się po takich ławach grozi upadkiem z wysokości.
 - Kominy murowane – zmora inwestora i dekarza
Fot.8. Niechlujne zamocowanie taśmy obróbkowej komina, na kurzu – warstwa klejąca nie mogła się zwulkanizować.
 - Kominy murowane – zmora inwestora i dekarza
Fot. 9. Prawidłowa obróbka komina blachą w dachówce karpiówce układanej w koronkę

Nie ma winnego

Na budowie pojawia się ekipa dekarzy i zaczyna wykonywać dach. Komin - jako przejście przez dach - jest jednym z najbardziej newralgicznych miejsc, wykonany prawidłowo będzie długo spełniał swoje zadanie.

Aczkolwiek „dekarz” też może popełnić wiele błędów. Po pierwszym deszczu mamy telefon („Panie, cieknie”). Przyjeżdża dekarz robi oględziny i ….. mamy dwie wersje:
- pierwsza - komin wykonano z niewłaściwych materiałów – dekarz niewinny i naprawa będzie bardzo droga,
- druga - winnych jest wielu. Kierownik budowy nie dopilnował, wykonawca – murarz zastosował niewłaściwe materiały, a może i inwestor bo ….. oszczędzał.

Obróbki

- komin wykonano prawidłowo, ale obróbki wokół komina wykonano nieprawidłowo lub niestarannie. Brak jest aktualnych norm dotyczących tego newralgicznego elementu.
Zastosowanie mają w tym przypadku wytyczne producenta. Każdy producent oferujący kompletne pokrycie ma w swojej ofercie materiały również do wykonania połączenia pokrycia dachu z wszelkimi elementami wystającymi ponad dach.

Zaleca się użycie materiałów o długiej żywotności. Podstawowa gwarancja producentów dachówki to 30 lat.

 - Kominy murowane – zmora inwestora i dekarza
Fot. 10. Komin murowany z pełnej cegły
 - Kominy murowane – zmora inwestora i dekarza
Fot. 10.1. Komin murowany z pełnej cegły i otynkowany
 - Kominy murowane – zmora inwestora i dekarza
Fot. 10. 2. Komin murowany z pełnej cegły i otynkowany, obłożony płytą G-K – „woda/ogień” i z obudową skrzynkową z płyty OSB pod okładzinę z płytki struktonitowej
 - Kominy murowane – zmora inwestora i dekarza
Fot.10.3. Efekt końcowy – warstwy na kominie zostały uzgodnione z mistrzem kominiarskim i kierownikiem budowy – potwierdzone odpowiednimi wpisami w Dzienniku budowy

Można zastosować obróbki z blach, tj. miedzi czy cynku, np. Rheinzink – miękki cynk karbowany i gładki . Metoda obróbki wymaga dużych umiejętności manualnych i wiedzy praktycznej rzemieślnika - dekarza lub blacharza budowlanego (w nazewnictwie rzemieślniczym dawnym „dacharz”). Przy pracy z w/w materiałami jedną z ich wad jest uboga kolorystyka, czasami inwestor chce mieć wszystko w jednym kolorze, a zastosowanie blach lakierowanych jest niemożliwe.

Rozwiązaniem proponowanym przez producentów dachówki, np. Braas, jest taśma kominowa Wakaflex 2 lub Easy Flash, z uzupełnieniem systemu przez listwę kominową i uszczelniacz dekarski. Inny producent dachówki Wienerberger – Koramic w swojej ofercie proponuje zastosowanie taśmy KoraFlex, wykonanej z ołowiu pokrytego cynkiem i odpowiednimi farbami w kolorze dachówki, może być karbowana lub płaska.

Na rynku można również kupić taśmy na bazie aluminium, np. Coromin Alu. Taśmy te składają się z warstwy metalu pokrytego kolorem i warstwy klejącej (modyfikowany bitum lub butyl), można również zastosować ołów płaski gruby, bez warstwy klejącej. Sposób montażu taśm zależy od wiedzy dekarza i zaleceń producenta.

Prawidłowo wykonany komin będzie służył latami. Nie oszczędzajmy, budujemy dla siebie i swoich bliskich – komin to ważny element budynku, który wpływa na nasze bezpieczeństwo i komfort upragnionego domu.

inż. Dariusz Nowicki
Orzecznik techniczny Polskiej Federacji Dekarzy Blacharzy i Cieśli,
przewodniczący komisji egzaminacyjnych przy Izbie Rzemieślniczej w OpoluŹródło: WARSTWY - DACHY I ŚCIANY 4/2010

 
 
do góryNasze portalePartnerzy

  Kontakt