Wydarzenia i nowości Konstrukcje       Publikacje       Producenci Dachy skośne       Publikacje       Producenci Dachy płaskie       Publikacje       Producenci Pokrycia dachowe       Pokrycia ceramiczne             Publikacje             Producenci       Pokrycia cementowe             Publikacje             Producenci       Pokrycia blaszane             Publikacje             Producenci       Papy             Publikacje             Producenci       Gonty bitumiczne             Publikacje             Producenci       Łupek             Publikacje             Producenci       Płyty dachowe             Publikacje             Producenci       Inne             Publikacje             Producenci Dachy zielone       Publikacje       Producenci Dachy odwrócone       Publikacje       Producenci Okno w dachu       Publikacje       Producenci Folie dachowe       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów skośnych       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów płaskich       Publikacje       Producenci Akcesoria dachowe       Publikacje       Producenci Kominy       Publikacje       Producenci Rynny i odwodnienia       Publikacje       Producenci Ochrona odgromowa       Publikacje       Producenci Renowacja       Publikacje       Producenci Chemia budowlana       Publikacje       Producenci Maszyny i narzędzia       Publikacje       Producenci Obróbki blacharskie       Publikacje       Producenci Poddasza       Publikacje       Producenci Wentylacja dachów       Publikacje       Producenci Dom energooszczędny       Publikacje       Producenci Proekologiczne budowanie       Publikacje       Producenci Instrukcje Poradnik       Publikacje       Producenci Dylematy Inne TV Dachy Forum szkół Dla dekarzy       Z życia PSD       Szkolenia Budownictwo w statystykach BHP na budowie Rzeczoznawcy Organizacje branżowe Targi Wydawnictwa Konkursy i szkolenia Kontakt

  Strona główna
 

 

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Odprowadzenia wody z tarasów o nawierzchni z płytek gresowych.

 - Odprowadzenia  wody z tarasów o nawierzchni z płytek gresowych.
Prawidłowe rozwiązanie zagadnień wodnych na tarasach sprowadza się nie tylko do dobrania odpowiedniego układu warstw hydroizolacyjnych ale również do prawidłowego skonstruowania systemu odprowadzenia wody. Poniżej rozpatrzymy problem odprowadzenia wody z tarasów w układzie tradycyjnym i ?odwróconym?. Dla uproszczenia rozważań przyjmiemy model tarasu z nawierzchnią wykończoną płytkami mrozoodpornymi ułożonymi na szlichcie cementowej.

Tarasy w układzie tradycyjnym.

Układ warstw tarasu w tradycyjnym układzie warstw izolacyjnych, poprawny pod względem fizyki budowli, jest następujący:

- górne warstwy wykończeniowe ? płytki mrozoodporne ułożone na szlichcie betonowej,

- warstwa ochronna, separacyjna i drenażowa,

- izolacja wodoszczelna,

- termoizolacja,

- paroizolacja,

- płyta nośna tarasu z ukształtowanym spadkiem.

 - Odprowadzenia  wody z tarasów o nawierzchni z płytek gresowych.
Wszystkie te warstwy współpracują ze sobą i wpływają na szczelność ogrodu dachowego, jego odporność na zmiany temperatur, zjawiska atmosferyczne i obciążenia użytkowe. Płyta nośna przenosi ciężar własny, ułożonych na niej materiałów izolacyjnych, wykończeniowych i obciążenia użytkowe. Na niej powinna zostać wykonana wylewka nadająca spadek pozostałym warstwom tarasu umożliwiająca prawidłowe odprowadzenie wody. Zaleca się, aby spadek ten wynosił 1,5-3%. Większe spadki mogą być przyczyną zsuwania się warstw tarasu. Mniejsze spadki mogą być przyczyną kłopotów z odprowadzeniem nadmiaru wody opadowej.

Pierwszą warstwą izolacyjną tarasu jest paroizolacja. Jest to bariera przeciw przedostawaniu się pary wodnej do strefy punktu rosy - strefy temperatury, przy której następuje skraplanie się pary wodnej, które jest częstą przyczyną zawilgocenia sufitów, co może tworzyć wrażenie nieszczelności tarasu. Najlepszym rozwiązaniem jest tutaj zastosowanie papy z wkładką z folii aluminiowej Gemini Vapor.

 - Odprowadzenia  wody z tarasów o nawierzchni z płytek gresowych.
Zastosowanie izolacji termicznej przenosi punkt rosy powyżej paroizolacji, przeciwdziałając wykraplaniu się pod nią pary wodnej. Izolacja termiczna ogranicza ruchy termiczne konstrukcji nośnej oraz zmniejsza straty ciepła w pomieszczeniach pod tarasem. Warstwę termoizolacji mogą stanowić płyty z twardego styropianu, polistyrenu ekstradowanego lub poliuretanu.

Aby zabezpieczyć pomieszczenia pod tarasem przed wodą opadową na termoizolacji układamy izolację wodoszczelną z dwóch warstw odpornych na procesy starzenia pap Gemini FC 3mm. Pierwszą warstwę papy należy ułożyć luźno na płytach styropianowych i zgrzać na zakładach. Drugą warstwę należy w całości wgrzać w pierwszą warstwę.

Ułożona na niej warstwa ochronna zabezpieczają ją przed zniszczeniem w skutek: obciążeń przenoszonych przez górne warstwy wykończeniowe, wykonywania koniecznych prac montażowych. Często warstwa ta ma również za zadanie odprowadzenie wód opadowych. Zalecanym produktem w tym przypadku jest mata drenażowa QDrain. Składa się ona z przestrzennego rdzenia drenażowego, zbudowanego z poliestrowych nitek elementarnych splątanych i zgrzanych ze sobą, zespolonego dwustronnie z geowłókniną.

Tarasy w systemie ?odwróconym?.

Bardzo ?przyjazną? strukturą, pod względem prostoty wykonania, jest taras w systemie odwróconego układu warstw izolacyjnych. Ilość warstw w takiej strukturze ulega zmniejszeniu w stosunku do systemów tradycyjnych i przedstawia się w następujący sposób:

- płytki gresowe ułożone na kleju,

- szlichta cementowa mrozoodporna,

- warstwa drenażowa i rozprężająca parę wodną,

- termoizolacja,

- hydroizolacja,

- konstrukcja stropu z ukształtowanym spadkiem.

Należy pamiętać, że ze względu na zagadnienia cieplno wilgotnościowe, nie na każdej płycie stropodachowej można konstruować dach odwrócony. W naszych warunkach klimatycznych przyjmuje się, że masa takiej przegrody powinna wynosić nie mniej niż 250 kg/m2 lub posiadać opór cieplny co najmniej 0,15 (m2 Ko)/W. W przeciwnym przypadku może dochodzić do wykropleń pary wodnej na wewnętrznej powierzchni stropu. Najbardziej korzystnym spadkiem warstwy konstrukcyjnej (przenoszonym na warstwy hydroizolacyjną i termoizolacyjną) jest 3%.

Bezpośrednio na zagruntowanym podłożu betonowym układamy dwie warstwy papy odpornej na procesy starzenia GEMINI FC 3 mm.

Od termoizolacji stosowanej we wszystkich odmianach dachów odwróconych wymaga się zamkniętej szczelnej struktury. Przykładem takiego wyrobu są płyty z ekstrudowanego polistyrenu TEGOTHERM, które nie przyjmując wilgoci, nie ulegają degradacji pod jej wpływem. TEGOTHERM układamy na hydroizolacji luzem.

Najczęściej stosownym drenażem powierzchniowym w tarasach wykonanych w technologii dachu ?odwróconego? jest warstwa kruszywa znajdująca się między dwoma geowłókninami. Nad termoizolacją tarasu w układzie odwróconym można stosować tylko warstwy paroprzepuszczalne, rozprężające parę wodną. Zamiast tej tradycyjnej, ?niewygodnej? warstwy proponujemy zastosowanie wspomnianej wcześniej maty drenażowej QDRAIN.

Mata drenażowa QDrain.

Najczęściej stosowaną przez nas matą drenażową jest QDrain ZM 8 14P charakteryzujący się bardzo dobrymi właściwościami hydraulicznymi nawet przy nacisku 200 kPa, mimo że grubość geokompozytu wynosi jedynie 8mm. Dużą odporność na naciski zapewnia mu rdzeń drenażowy, w którym splątane i zgrzane między sobą nitki elementarne ukształtowane są w ?morskie fale?. Taki kształt jest optymalny dla przenoszenia nacisków. Rdzeń maty zespolony jest obustronnie z geowłókniną polipropylenową igłowaną z długich włókien o gramaturze 140 g /m2. Stosunkowo niska gramatura geowłókniny zapewnia jej bardzo dobrą przepuszczalność w kierunku prostopadłym ? 100 mm/s. Jednocześnie wysoka jakość zastosowanych surowców zapewnia jej stosunkowo wysoką odporność na przebicie ? 1 600 N (metoda CBR). Geowłókniny łączone są z rdzeniem za pomoca zgrzewania, ale w taki sposób, by obróbka termiczna nie naruszała struktury geowłóknin, a więc nie zmieniała jej parametrów. Taka ?bezinwazyjna? dla geowłóknin metoda łączenia, czyni z mat QDrain wyroby szczególne, wyróżniające je na tle innych produktów dostępnych na rynku. Zapewnia nam to długotrwałe zachowanie właściwości hydraulicznych mat.

Poniżej postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak wydajna jest mata QDrain ZM8 14P ? z jak dużej powierzchni tarasu jest w stanie odprowadzić wodę.

 - Odprowadzenia  wody z tarasów o nawierzchni z płytek gresowych.
Rys. 1 Model tarasu o szerokości 1m i długości L

 - Odprowadzenia  wody z tarasów o nawierzchni z płytek gresowych.
Rys. 2 Układ warstw tarasu

Założenia do obliczeń:

- intensywność opadów 40 mm / h (nie zaobserwowano większych opadów na terytorium Polski):

40 mm/h = 40 l/(m2h) ? 0,01 l/(m2s)

- wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie geokompozytu przy spadku hydraulicznym i=0,04 (dach

płaski) i nacisku 20 kPa (nacisk odpowiadający warstwie zagęszczonego gruntu o grubości ponad 1m):

0,36 l/(ms)

- warstwy ułożone nad matą drenażową są idealnie przepuszczalne ? całość wody opadowej przedostanie się przez warstwy wykończeniowe tarasu do QDrain ZM8 14P (w rzeczywistości tylko część wody opadowej przedostanie się do maty drenażowej),

- dla uproszczenia do obliczeń przyjęto model tarasu o szerokości 1m i długości L (rys.)

Obliczenia:

0,36 l/(ms) x 1,00m = L [m] x 1,00m x 0,01l/(m2s)
L = 0,36 / 0,01
L = 36 m

Oznacza to, że przy powyższych założeniach, QDrain ZM8 14P jest w stanie odprowadzić wodę z tarasu o długości 36m (odległość do koryta odprowadzającego wodę).

Opracował:

mgr inż. Tomasz Wiśniewski
Project Manager Tegola Polonia Ltd

 
 
do góryNasze portalePartnerzy

  Kontakt