Wydarzenia i nowości Konstrukcje       Publikacje       Producenci Dachy skośne       Publikacje       Producenci Dachy płaskie       Publikacje       Producenci Pokrycia dachowe       Pokrycia ceramiczne             Publikacje             Producenci       Pokrycia cementowe             Publikacje             Producenci       Pokrycia blaszane             Publikacje             Producenci       Papy             Publikacje             Producenci       Gonty bitumiczne             Publikacje             Producenci       Łupek             Publikacje             Producenci       Płyty dachowe             Publikacje             Producenci       Inne             Publikacje             Producenci Dachy zielone       Publikacje       Producenci Dachy odwrócone       Publikacje       Producenci Okno w dachu       Publikacje       Producenci Folie dachowe       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów skośnych       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów płaskich       Publikacje       Producenci Akcesoria dachowe       Publikacje       Producenci Kominy       Publikacje       Producenci Rynny i odwodnienia       Publikacje       Producenci Ochrona odgromowa       Publikacje       Producenci Renowacja       Publikacje       Producenci Chemia budowlana       Publikacje       Producenci Maszyny i narzędzia       Publikacje       Producenci Obróbki blacharskie       Publikacje       Producenci Poddasza       Publikacje       Producenci Wentylacja dachów       Publikacje       Producenci Dom energooszczędny       Publikacje       Producenci Proekologiczne budowanie       Publikacje       Producenci Instrukcje Poradnik       Publikacje       Producenci Dylematy Inne TV Dachy Forum szkół Dla dekarzy       Z życia PSD       Szkolenia Budownictwo w statystykach BHP na budowie Rzeczoznawcy Organizacje branżowe Targi Wydawnictwa Konkursy i szkolenia Kontakt

  Strona główna  >>  Dachy zielone
 

 

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Ogrody dachowe w systemie odwróconym Tegola Polonia Ltd

Dachy zielone - Ogrody  dachowe w systemie odwróconym Tegola Polonia Ltd
Ogrody dachowe jako jedna z odmian tarasów jest ciekawą propozycją na wzbogacenie estetyczne obiektów budowlanych. Dysponując odpowiednią wiedzą i technologią możemy w znaczący sposób wpływać na wygląd naszych miast. Obecnie mamy co najmniej dwie możliwości na to, by nasze dachy się zazieleniły.

Bardzo "przyjazną" strukturą, pod względem prostoty wykonania, jest ogród dachowy w systemie odwróconego układu warstw izolacyjnych. Ilość warstw w takiej strukturze ulega zmniejszeniu w stosunku do systemów tradycyjnych i przedstawia się w następujący sposób:

  1. płyta nośna tarasu z ukształtowanym spadkiem,

  2. izolacja wodoszczelna,

  3. termoizolacja odporna na bezpośredni kontakt z wilgocią,

  4. warstwa drenażowa paro- i wodoprzepuszczalna,

  5. warstwa wegetacyjna.

Należy pamiętać, że ze względu na zagadnienia cieplno wilgotnościowe, nie na każdej płycie stropodachowej można konstruować dach odwrócony. W naszych warunkach klimatycznych przyjmuje się, że masa takiej przegrody powinna wynosić nie mniej niż 250 kg/m2 lub posiadać opór cieplny co najmniej 0,15 (m2 Ko)/W. W przeciwnym przypadku może dochodzić do wykropleń pary wodnej na wewnętrznej powierzchni stropu. Najbardziej korzystnym spadkiem warstwy konstrukcyjnej (przenoszonym na warstwy hydroizolacyjną i termoizolacyjną) jest spadek wielkości 3%.

Dachy zielone - Ogrody  dachowe w systemie odwróconym Tegola Polonia Ltd
Rys. 1. Układ warstw dachu w systemie odwróconym

Dachy zielone - Ogrody  dachowe w systemie odwróconym Tegola Polonia Ltd
Rys. 2. Uklad warstw tarasu
Dachy zielone - Ogrody  dachowe w systemie odwróconym Tegola Polonia Ltd
Rys. 3. Układ warstw tarasu ogrodu dachowego

Bezpośrednio na zagruntowanym podłożu betonowym układamy papę odporną na procesy starzenia GEMINI FC 3 mm, a następnie papę odporną na przerastanie korzeni GEMINI GARDEN FLL. Zastosowanie jako wierzchniej, papy odpornej na przerastanie korzeniami jest bardzo istotne, gdyż żadna z warstw znajdująca się nad hydroizolacją - termoizolacja oraz drenaż powierzchniowy paro- i wodoprzepuszczalny, nie chroni tejże izolacji w dostateczny sposób.

Od termoizolacji stosowanej we wszystkich odmianach dachów odwróconych wymaga się zamkniętej, szczelnej struktury. Przykładem takiego wyrobu są płyty z ekstrudowanego polistyrenu TEGOTHERM, które nie przyjmując wilgoci nie ulegają degradacji pod jej wpływem. TEGOTHERM układamy na hydroizolacji luzem.

Najczęściej stosownym drenażem powierzchniowym w ogrodach dachowych jest warstwa kruszywa znajdująca się między dwoma geowłókninami. Nad termoizolacją tarasu w układzie odwróconym można stosować tylko warstwy paroprzepuszczalne. Nie możemy więc w tym przypadku zastosować szczelnej membrany drenażowej typu TEFOND DRAIN PLUS. Zamiast tego proponujemy zastosowanie maty drenażowej QDRAIN. Składa się ona z przestrzennego rdzenia drenażowego, zbudowanego z poliestrowych nitek elementarnych splątanych i zgrzanych ze sobą, zespolonego dwustronnie z geowłókniną. Najczęściej stosowaną przez nas matą drenażową jest QDrain ZM (ZW) 14P charakteryzujący się bardzo dobrymi właściwościami hydraulicznymi nawet przy nacisku 200 kPa (Tab.1.). Przy założeniu intensywności deszczu 0,01 l/(m2s) wyrób ten jest w stanie odprowadzić wodę z płaszczyzny jednospadkowej o długości ponad 36m. Matę układa się luzem na termoizolacji, a na nią bezpośrednio warstwę wegetacyjną. Eliminuje to konieczność stosowania kosztownej i niewygodnej w instalacji warstwy drenażowej opartej na kruszywach.

GEOKOMPOZYT
Ciężar EN 965 g/m2 780 10%
Grubość EN 964-1 mm 8 10%
WŁAŚCIWOŚCI HYDRAULICZNE
Spadek hydrauliczny Połączenie i = 0,04 i = 0,10 i = 1
Nacisk: 20 kPa S/R 0,36 0,60 2,10
- 50 kPa S/R 0,33 0,50 2,00
- 100 kPa S/R 0,30 0,40 1,60
- 200 kPa S/R 0,13 0,14 0,60
S/R - płyta miękka/płyta sztywna

W niektórych projektach wymagana jest warstwa kumulująca wodę. W takich przypadkach Tegola Polonia Ltd proponuje stosowanie folii wytłaczanej Maxistud F o "kubełkach" wysokości 2 cm, których zadaniem jest gromadzenie wody. Jednocześnie płaska powierzchnia membrany posiada otwory do odprowadzenia nadmiaru wody. Ponieważ korzenie roślin nie mogą "stać" w wodzie, folię Maxistud układamy zawsze pod matą drenażową QDrain. Bezpośrednio na warstwę drenażową układamy warstwę wegetacyjną, której skład i grubość zależy od wymagań roślinności przewidzianej w naszym ogrodzie dachowym.

mgr inż. Tomasz Wiśniewski
Tegola Polonia Ltd.

 
 
do góry

Nasze portalePartnerzy

  Kontakt