Wydarzenia i nowości Konstrukcje       Publikacje       Producenci Dachy skośne       Publikacje       Producenci Dachy płaskie       Publikacje       Producenci Pokrycia dachowe       Pokrycia ceramiczne             Publikacje             Producenci       Pokrycia cementowe             Publikacje             Producenci       Pokrycia blaszane             Publikacje             Producenci       Papy             Publikacje             Producenci       Gonty bitumiczne             Publikacje             Producenci       Łupek             Publikacje             Producenci       Płyty dachowe             Publikacje             Producenci       Inne             Publikacje             Producenci Dachy zielone       Publikacje       Producenci Dachy odwrócone       Publikacje       Producenci Okno w dachu       Publikacje       Producenci Folie dachowe       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów skośnych       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów płaskich       Publikacje       Producenci Akcesoria dachowe       Publikacje       Producenci Kominy       Publikacje       Producenci Rynny i odwodnienia       Publikacje       Producenci Ochrona odgromowa       Publikacje       Producenci Renowacja       Publikacje       Producenci Chemia budowlana       Publikacje       Producenci Maszyny i narzędzia       Publikacje       Producenci Obróbki blacharskie       Publikacje       Producenci Poddasza       Publikacje       Producenci Wentylacja dachów       Publikacje       Producenci Dom energooszczędny       Publikacje       Producenci Proekologiczne budowanie       Publikacje       Producenci Instrukcje Poradnik       Publikacje       Producenci Dylematy Inne TV Dachy Forum szkół Dla dekarzy       Z życia PSD       Szkolenia Budownictwo w statystykach BHP na budowie Rzeczoznawcy Organizacje branżowe Targi Wydawnictwa Konkursy i szkolenia Kontakt

  Strona główna
 

 

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Wykorzystanie poddasza budynku na cele mieszkalne

Poddasze jest przestrzenią między dachem a jego najwyższym stropem. Stąd budynek zakończony stropodachem nie posiada poddasza - najwyższy jego strop posiada określoną konstrukcję i pełni funkcję stropu i dachu. Każde poddasze jest inne, zależy od rodzaju dachu i zastosowanej konstrukcji więźby dachowej. W przypadku więźby dachowej z drewna, największe możliwości wykorzystania kubatury poddasza na mieszkanie, daje więźba o konstrukcji krokwiowej (rys. 1) i krokwiowo- jętkowej (rys. 2). Są to konstrukcje, w których nie ma na poddaszu takich elementów konstrukcyjnych jak: płatwie, kleszcze i słupy, które są przeszkodą w swobodnym kształtowaniu przestrzeni mieszkalnej poddasza.

 - Wykorzystanie poddasza  budynku na cele mieszkalne
Rys. 1
 - Wykorzystanie poddasza  budynku na cele mieszkalne
Rys. 2
 - Wykorzystanie poddasza  budynku na cele mieszkalne
Fot. 1

Poddasza i ich wymagania adaptacyjne

W budynkach mieszkalnych istnieją poddasza użytkowe lub nieużytkowe. Poddasze nieużytkowe to takie, które nie może być wykorzystane na pomieszczenia mieszkalne, a może jedynie pełnić funkcję strychu, pomieszczenia na wiązary kratowe dachu czy przestrzeń wentylacyjną. Natomiast poddasze użytkowe to część budynku położona powyżej najwyższego stropu, zawierająca pomieszczenia przystosowane na cele mieszkalne. Obecnie modne staje się budownictwo domków jednorodzinnych z wykorzystaniem poddasza na cele mieszkalne. Są to najczęściej domy parterowe, które posiadają dachy wielospadowe, dające architektoniczny urok i piękno domku (fot.1). Już w trakcie projektowania budynku mieszkalnego, szczególnie jego konstrukcji dachowej, decyduje się czy budynek będzie posiadał poddasze użytkowe. Uwzględniony w projekcie zamysł wykorzystania poddasza, umożliwia jego racjonalne rozplanowanie, właściwszy dobór i rodzaj więźby dachowej. Natomiast adaptacja strychów na cele mieszkalne w budynkach istniejących jest przedsięwzięciem technicznie dość utrudnionym i wymaga wykonania projektu oraz wielu działań, zgodnych z prawem budowlanym, by takie dzieło powstało. Przede wszystkim na zmianę sposobu użytkowania istniejącego strychu, poddasza, musi być pozwolenie. Szczególnie wówczas gdy budynek znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską lub wpisany jest do rejestru zabytków. Poza tym muszą być spełnione określone warunki jak: średnia wysokość pomieszczeń na stały pobyt - 220 cm, zaś na przebywanie tylko około 4 godzin na dobę - 190 cm. Powierzchnia światła okien w każdym z pomieszczeń musi wynosić jedną ósmą powierzchni podłogi.

Środkiem komunikacji miedzy pomieszczeniami parteru a pomieszczeniami na poddaszu, muszą być schody, na przykład jednobiegowe, ze stopniami o wysokości 19 cm i 25 cm szerokości (fot.2). Podłogi poddasza są najczęściej betonowe, dlatego należy położyć wylewkę samopoziomującą a na nie np. powszechnie stosowane panele drewnopodobne, które stworzą w poszczególnych pomieszczeniach ładną i estetyczną posadzkę pływającą, szczególnie w sypialni czy w pokoju dziecięcym (fot. 3).
 - Wykorzystanie poddasza  budynku na cele mieszkalne
Fot. 2
 - Wykorzystanie poddasza  budynku na cele mieszkalne
Fot.3

 - Wykorzystanie poddasza  budynku na cele mieszkalne
Fot. 4
Poza tym każde pomieszczenie mieszkalne musi być wentylowane przez własny pion wentylacyjny. W przypadku braku możliwości takiego rozwiązania, można zastosować wentylację nawiewno-wywiewną. Poszczególnym pomieszczeniom na poddaszu należy również zapewnić odpowiednie ogrzewanie, np. elektryczne panele na podczerwień (fot. 4), które są oszczędne w zużyciu energii elektrycznej, bezobsługowe i stwarzają wysoki komfort w utrzymaniu temperatury zaplanowanego mikroklimatu. Dobór mocy grzewczej panelu w każdym pomieszczeniu jest wyrażona w Wattach i wynika z obliczeń kubatury pomieszczenia i współczynnika, jaki przypada na m3, którego wielkość jest ustalana według jakości termicznego ocieplenia poddasza i jego okien.
 - Wykorzystanie poddasza  budynku na cele mieszkalne
Fot. 5

Zabudowa poddasza

Modernizacja poddasza musi być wykonana zgodnie z uprzednio wykonanym projektem technicznym i wymogami przepisów prawa budowlanego oraz przy udziale nowoczesnych materiałów budowlanych. Kolejność wykonywania prac adaptacyjnych na poddaszu, jego zabudowy poszczególnych ścian skośnych, sufitów i ścianek kolankowych jest w zasadzie dowolna. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest wykonywanie w pierwszej kolejności ścianek działowych z cegły dziurawki (fot.5) lub z płyt gipsowo-kartonowych, ogniochronnych typu GKF. W przypadku zastosowania płyty gipsowo-kartonowej, należy uprzednio zamocować do więźby dachowej (krokwi, jętek czy kleszczy) ruszt metalowy, wykonany ze stali ocynkowanej lub ruszt z łat drewnianych. Decydując się na ruszt drewniany należy jednak pamiętać, że drewno jest materiałem higroskopijnym i w przypadku niewłaściwego zaimpregnowania, po zamocowaniu do niego płyt gipsowo-kartonowych może powodować pęknięcia na połączeniach płyt i deformację powierzchni zabudowy.

W procesie wykonywania zabudowy biorą udział również ścianki kolankowe, które są przedłużeniem zewnętrznych ścian nośnych budynku tj. wystają ponad poziom ostatniego stropu i mają duży wpływ na właściwy stopień wykorzystania poddasza. Wysokość tych ścianek jest różna i wynosi od 70 cm do 150 cm. Im większa ich wysokość tym wykorzystanie poddasza jest lepsze, szczególnie w zakresie zagospodarowania przestrzeni pod skosami dachowymi.

W domkach jednorodzinnych parterowych, z wykorzystaniem poddasza na cele mieszkalne, można w określonym miejscu podwyższyć ścianę kolankową, by w niej zainstalować pionowo okna. Zaletą ich jest to, że przez nie widać nie tylko niebo, jak przy oknach połaciowych (dachowych).

Ważnymi pracami w wykonywaniu zabudowy poddasza są prace dotyczące ocieplenia termicznego dachu i ścianek działowych wełną mineralną w takim stopniu, by zapewnić w pomieszczeniach odpowiedni komfort cieplny, zgodny z obowiązującym przepisami. By zapewnić takie warunki, przegrody i dach (ocieplony) powinny posiadać współczynnik przenikania ciepła „U ” na poziomie nie większym niż 0,20 W/ (m2K) - dla dachu, 0,25 W/(m2K) - dla ścian zewnętrznych (0,18 i 0,23 - od 1.01.2017 r.). Z wyliczeń wynika, że grubość zastosowanej wówczas wełny mineralnej powinna wynosić około 20 cm.
 - Wykorzystanie poddasza  budynku na cele mieszkalne
Rys. 3
Wykonując prace izolacyjne – termiczne - należy zawsze pamiętać, że w przypadku pokrycia połaci dachowej folią niskoparoprzepuszczalną lub gdy połacie dachowe pokryte są papą wierzchniego krycia, względnie dachówką bitumiczną, to pomiędzy poszyciem dachu a górną płaszczyzną izolacji termicznej należy zastosować szczelinę wentylacyjną o grubości 2,5 cm (rys. 3). Większe szczeliny niż 2,5 cm zachowuje się wówczas, gdy dłuższa jest połać dachowa i więcej jest załamań na jej długości. Wykonując prace izolacyjne, pamiętać należy również o tym, by nie pozostawiać przerw w łączeniu płyt izolacyjnych, ponieważ to grozi, mimo dobrej paroizolacji, powstaniem mostków termicznych i nawilgacaniem płyt gipsowo-kartonowych, szczególnie w czasie mrozów.

Starannego wykonania wymaga również zakładanie paroizolacji, (zawsze po wewnętrznej stronie ocieplania), co jest szczególnie istotne w pomieszczeniach łazienkowych i kuchennych, gdzie wilgotność powietrza jest najwyższa. Folię paroizolacyjną należy zawsze łączyć ze sobą z 20 cm zakładem i sklejać przy pomocy specjalnego kleju paroszczelnego lub taśmą dwustronnie klejącą, która dodatkowo zabezpiecza przed dziurawieniem folii podczas montażu płyt gipsowo-kartonowych.
 - Wykorzystanie poddasza  budynku na cele mieszkalne
Fot. 6
Wykonana zgodnie z przepisami, fachowo i starannie zabudowa poddasza, szczególnie w ramach prac adaptacyjnych, daje możliwość osiągnięcia nowoczesnego mieszkania, które nie wiele różni się od mieszkania na parterze czy piętrze domku jednorodzinnego, a dodatkowo posiada swój specyficzny klimat i urok, dzięki skosom. Stąd wniosek: warto adaptować użytkowe poddasza domów mieszkalnych. Ponadto, cena mieszkania na poddaszu jest również bardzo konkurencyjna w stosunku do ceny mieszkania na piętrze czy parterze.

W artykule tym przedstawiłem ważniejsze zagadnienia dotyczące wykorzystania poddasza na cele mieszkalne. Poddasze to prawie gotowa zabudowa kubaturowa, którą należy tylko ocieplić i odpowiednio wykończyć nowoczesnymi materiałami płytowymi, dostępnymi obecnie na rynku krajowym w dowolnej ilości. Wystarczy jeszcze tylko zainstalować ogrzewanie, takie jak np. zaproponowane w artykule, nowoczesne ogrzewanie elektryczne, panelowe, wentylację zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego oraz nowoczesne okna w ścianach kolankowych lub połaciowe w dachu (fot.6), które dostarczą mieszkańcom odpowiednią ilość naturalnego światła tak potrzebnego dla życia.

INŻ. ZBIGNIEW GĘSIŃSKI
Rzeczoznawca NOT, wieloletni biegły sądowy w dziedzinie technologii drewna

Fot. i rys. autora i z Internetu

 
 
do góry

Nasze portalePartnerzy

  Kontakt