Wydarzenia i nowości Konstrukcje       Publikacje       Producenci Dachy skośne       Publikacje       Producenci Dachy płaskie       Publikacje       Producenci Pokrycia dachowe       Pokrycia ceramiczne             Publikacje             Producenci       Pokrycia cementowe             Publikacje             Producenci       Pokrycia blaszane             Publikacje             Producenci       Papy             Publikacje             Producenci       Gonty bitumiczne             Publikacje             Producenci       Łupek             Publikacje             Producenci       Płyty dachowe             Publikacje             Producenci       Inne             Publikacje             Producenci Dachy zielone       Publikacje       Producenci Dachy odwrócone       Publikacje       Producenci Okno w dachu       Publikacje       Producenci Folie dachowe       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów skośnych       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów płaskich       Publikacje       Producenci Akcesoria dachowe       Publikacje       Producenci Kominy       Publikacje       Producenci Rynny i odwodnienia       Publikacje       Producenci Ochrona odgromowa       Publikacje       Producenci Renowacja       Publikacje       Producenci Chemia budowlana       Publikacje       Producenci Maszyny i narzędzia       Publikacje       Producenci Obróbki blacharskie       Publikacje       Producenci Poddasza       Publikacje       Producenci Wentylacja dachów       Publikacje       Producenci Dom energooszczędny       Publikacje       Producenci Proekologiczne budowanie       Publikacje       Producenci Instrukcje Poradnik       Publikacje       Producenci Dylematy Inne TV Dachy Forum szkół Dla dekarzy       Z życia PSD       Szkolenia Budownictwo w statystykach BHP na budowie Rzeczoznawcy Organizacje branżowe Targi Wydawnictwa Konkursy i szkolenia Kontakt

  Strona główna
 

 

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Jak poprawnie zaprojektować i wykonać dach płaski? - nowe wytyczne DAFA

?DAFA DP 2.01.Wytyczne do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną ? wytyczne dachów płaskich? to nowa publikacja autorstwa specjalistów zrzeszonych przy Stowarzyszeniu Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA. Publikacja jest już 14 pozycją Stowarzyszenia, będącą aktualizacją oraz uzupełnieniem I ich wydania z 2009r, opracowaną przez Ryszarda Klatt przy współpracy zespołu redakcyjnego w osobach: Maciej Borodzicz, Paweł Fiszer, Brunon Gogol, Andrzej Wdowiak.

 - Jak poprawnie zaprojektować i wykonać dach płaski? - nowe wytyczne DAFA

Dachy płaskie mają swoją wieloletnią tradycję, ale ich rzeczywisty rozwój nastąpił w wieku XX, początkowo dzięki zastosowaniu materiałów bitumicznych, a w późniejszym okresie - materiałów syntetycznych. Wracając do polskiej historii dekarstwa warto przypomnieć, że jeszcze przez prawie całe lata osiemdziesiąte dwudziestego wieku dla pokryć o małych spadkach połaci mieliśmy do dyspozycji papę na lepiku na gorąco. Wiedzieliśmy też, że ostatnim miesiącem wykonywania uszczelnień dachu jest wrzesień, ponieważ jesienna wilgoć w powietrzu nawet w słoneczny dzień powodowała niebezpieczne pryskanie gorącego lepiku i uniemożliwiała klejenie.

Przemiany ustrojowe i uruchomienie ludzkiej przedsiębiorczości spowodowały, że od początku lat dziewięćdziesiątych zaczęto stosować w Polsce nowocześniejsze technologie dekarskie. Pierwsze wdrożenia były nadzorowane przez profesjonalistów z długoletnim doświadczeniem ? przedstawicieli zachodnich koncernów.
Były to czasy filozofii, w której firmom zależało na dobrej opinii o dachach wykonywanych z ich materiałów.
Charakterystyczne dla tego okresu było zjawisko nie nadążania procesów legislacyjnych za gwałtownie postępującymi zmianami gospodarczymi, co często skutkowało np. brakiem odpowiednich rozporządzeń, ustaw, norm, instrukcji i innych dokumentów regulujących zastosowanie określonych rozwiązań technicznych.
W tym też czasie zmieniono prawo budowlane, wprowadzając konieczność posiadania aprobat technicznych. W praktycznym jednak stosowaniu prawa budowlanego zaniedbano co najmniej dwie sprawy:
- porównywalność metod badawczych stosowanych w Polsce i w krajach zachodnich;
- praktycznie kompletny brak zapisów dotyczących kontroli jakości materiałów.

Wszystko to spowodowało pewne ?odstępstwa od standardów?, a często wobec braku tychże standardów wręcz dowolność we wdrażaniu nowych technologii, w następstwie czego zdarzają się realizacje dachów płaskich które ciekną, a izolacje wodochronne po sześciu, ośmiu latach rozchodzą się w rękach.
Stąd też w ramach organizacji DAFA zrodziła się inicjatywa opracowania ?Wytycznych do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną?, które to opracowanie wypełnia jakże brakujące ogniwo w polskiej literaturze fachowej.

Powstałe w Polsce w 2006 roku Stowarzyszenie DAFA wpisuje się w europejskie i światowe doświadczenia polegające na wspólnych działaniach wysokiej klasy specjalistów w przekazywaniu wiedzy o wysokim poziomie zaufania.

Przedstawiona druga edycja niniejszej publikacji powstała w oparciu o opracowanie Międzynarodowego Zrzeszenia Dekarzy IFD, bazując na ich blisko 60-letnim doświadczeniu.
Pomimo zaledwie 5-letniej historii Stowarzyszenia DAFA, należy zwrócić uwagę, że funkcjonowanie w Unii Europejskiej wzbogaciło nas o wspólne doświadczenia w ujednolicaniu norm europejskich (EN), które de facto i z natury rzeczy są normami polskimi (PN).
Dlatego też prezentowana broszura została uzupełniona o 3 aneksy: Aneks 1: ?Przykładowe rysunki rozwiązań detali?; Aneks 2: ?Spis polskich norm (PN EN) w zakresie robót dekarskich? i Aneks 3: ?Wykorzystanie polskich norm PN EN do doboru materiałów pokryciowych?.

Na szczególną uwagę zasługuje Aneks 3, stanowiący oryginalną interpretację zespołu DAFA, omawiającą normy europejskie. Warto podkreślić, że porównanie norm europejskich z opracowaniem IFD nigdy nie wykazuje merytorycznych rozbieżności i trudno nie zauważyć, że są to dokumenty nawzajem się uzupełniające.

Nowe normy posiadają niewątpliwą następującą zaletę ? materiały z tej samej grupy zastosowań mają identyczne metody badań ich właściwości. Pozwala to na porównywanie materiałów i wybranie najlepszego (optymalnego) ? w zależności od klasy i kategorii obiektu. Projektant dobierając wymagania nie ma więc konieczności stosowania identycznych materiałów dla obiektów tymczasowych i wysokiej klasy obiektów użyteczności publicznej. Aneks omawia również procedury związane z ustaleniem odpowiedzialności producenta za produkt.

Wytyczne DAFA omawiają następujące zagadnienia:

- Podstawowe informacje oraz definicje;
- Podstawowe zasady techniki wodochronnej;
- Konstrukcja stropów;
- Elementy izolacji wodochronnej, wymagania i stosowanie;
- Instrukcje techniczne dotyczące wykonywania izolacji przeciwwodnych;
- Zabezpieczenie izolacji wodochronnej dachu przeciwko siłom ssącym wiatru;
- Zabezpieczenie pokrycia i powierzchni użytkowych;
- Detale dachowe ? wykończenia i obróbki, dylatacje itd.;
- Remonty oraz utrzymanie dachów;
- Przekroje i rysunki rozwiązań detali, stanowiące znaczną część publikacji.

 - Jak poprawnie zaprojektować i wykonać dach płaski? - nowe wytyczne DAFA
 - Jak poprawnie zaprojektować i wykonać dach płaski? - nowe wytyczne DAFA
 - Jak poprawnie zaprojektować i wykonać dach płaski? - nowe wytyczne DAFA

Publikacja stanowi obowiązkową lekturę dla architektów, projektantów, wykonawców, inwestorów i innych uczestników procesu inwestycyjnego.

Wytyczne DAFA są uznanym przez międzynarodowe środowisko branżowe standardem dla projektowania i wykonawstwa dachów płaskich, a także argumentem i ważnym punktem odniesienia w wielu kwestiach spornych - także dla spraw sądowych.

Publikacja dostępna jest na: www.dafa.com.pl

Ryszard Klatt
wraz z Zespołem Redakcyjnym
Stowarzyszenia DAFA

 
 
do góryNasze portalePartnerzy

  Kontakt