Wydarzenia i nowości Konstrukcje       Publikacje       Producenci Dachy skośne       Publikacje       Producenci Dachy płaskie       Publikacje       Producenci Pokrycia dachowe       Pokrycia ceramiczne             Publikacje             Producenci       Pokrycia cementowe             Publikacje             Producenci       Pokrycia blaszane             Publikacje             Producenci       Papy             Publikacje             Producenci       Gonty bitumiczne             Publikacje             Producenci       Łupek             Publikacje             Producenci       Płyty dachowe             Publikacje             Producenci       Inne             Publikacje             Producenci Dachy zielone       Publikacje       Producenci Dachy odwrócone       Publikacje       Producenci Okno w dachu       Publikacje       Producenci Folie dachowe       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów skośnych       Publikacje       Producenci Ocieplenia dachów płaskich       Publikacje       Producenci Akcesoria dachowe       Publikacje       Producenci Kominy       Publikacje       Producenci Rynny i odwodnienia       Publikacje       Producenci Ochrona odgromowa       Publikacje       Producenci Renowacja       Publikacje       Producenci Chemia budowlana       Publikacje       Producenci Maszyny i narzędzia       Publikacje       Producenci Obróbki blacharskie       Publikacje       Producenci Poddasza       Publikacje       Producenci Wentylacja dachów       Publikacje       Producenci Dom energooszczędny       Publikacje       Producenci Proekologiczne budowanie       Publikacje       Producenci Instrukcje Poradnik       Publikacje       Producenci Dylematy Inne TV Dachy Forum szkół Dla dekarzy       Z życia PSD       Szkolenia Budownictwo w statystykach BHP na budowie Rzeczoznawcy Organizacje branżowe Targi Wydawnictwa Konkursy i szkolenia Kontakt

  Strona główna
 

 

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5

 - IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5
Rys.1 Przykładowy układ warstw dachu zielonego wg Systemu Izolacji IZOLMAT NR 10A.
1. Podłoże betonowe wykonane ze spadkiem
2. Impregnat asfaltowy - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa IZOLPLAST
3. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5
4. Papa asfaltowa zgrzewalna IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5 odporna na przerastanie przez korzenie roślin
5. Mata izolacyjno-ochronna ISM 50
6. Mata drenażowa FLORADRAIN® FD 60 wypełniona podsypką mineralną Zincolit®
7.Włóknina filtracyjna SYSTEMFILTER SF
8.Warstwa wegetacyjna - substrat o grubości odpowiedniej dla danego rodzaju roślin
9.Strefa roślin - trawy, byliny, a przy większym nasypie substratu, także krzewy i małe drzewa
IPPMB IZOLMAT Sp. z o.o. w Gdańsku - producent pap zgrzewalnych i tradycyjnych, w swojej ofercie produkcyjnej proponuje specjalną papę asfaltową zgrzewalną odporną na przerost korzeni roślin IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5. Papa jest przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych przeznaczonych pod uprawy roślinne. Jest to papa o bardzo wytrzymałej osnowie z włókniny poliestrowej, produkowana z asfaltu modyfikowanego SBS ze specjalnymi dodatkami powodującymi odporność papy na penetrację przez korzenie roślin.

Izolmat koncentruje się nie tylko na izolacjach wodochronnych, lecz proponuje kompletne systemowe rozwiązania dachów zielonych, w których podaje wszystkie warstwy niezbędne do prawidłowego i niezawodnego funkcjonowania tego typu dachów. W wytycznych do projektowania i wykonywania izolacji - Systemach Izolacji IZOLMAT Nr 10, NR 10A i NR 10B (www.izolmat.com.pl) podane zostały kompleksowe rozwiązania dachów zielonych, przeznaczone pod ekstensywne lub intensywne obsadzenie zielenią. W każdym z podanych rozwiązań zastosowano izolację wodochronną składająca się z dwóch warstw papy zgrzewalnej tj. papy asfaltowej zgrzewalnej podkładowej IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5 i zamocowanej do niej metodą zgrzewania papy asfaltowej zgrzewalnej odpornej na przerastanie przez korzenie roślin IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5.

Papa podkładowa jest mocowana metodą zgrzewania do podłoża betonowego zagruntowanego ekologiczną masą asfaltowo-kauczukową IZOLPLAST wg instrukcji producenta.

Na tak mocnej hydroizolacji zastosowano układ warstw pozwalający na samodzielne funkcjonowanie roślin dzięki umożliwieniu przebiegu naturalnych procesów środowiska zachodzących w podłożu. W proponowanych układach warstw zastosowano specjalne maty firmy ZinCo, odpowiednio dobrane w zależności od przewidywanej roślinności; inne dla traw i bylin, inne dla krzewów i małych drzew, ze względu na konieczność zastosowania różnych grubości substratu.

Na rys.1 pokazane jest przykładowe pokrycie dachowe wg Systemu Izolacji IZOLMAT NR 10 A przeznaczone pod uprawy roślinne - intensywne lub ekstensywne obsadzenie zielenią. Są to zwykle trawy, byliny, a przy większym nasypie substratu, także krzewy i małe drzewa. Rozwiązanie to może być zastosowane również pod ciągi piesze lub do osadzenia w betonie różnych elementów na dachu (rys.2).

Wśród korzyści wynikających z zastosowania dachu zielonego należy wymienić wartości estetyczne, ekologiczne i użytkowe. Zabudowa dachu zielenią harmonizuje urbanistycznie z otoczeniem. Dachy zielone projektowane w zgodzie z naturą wprowadzają wartość estetyczną do gęstej, często monotonnej zabudowy miejskiej, dają człowiekowi więcej spokoju, odprężenia i odpoczynku, wpływają więc bardzo pozytywnie na ludzką psychikę. Obsadzone zielenią dachy są dodatkiem do parków i skwerów, pozwalają ponadto utrzymywać lepszą wilgotność powietrza i tłumią hałasy. Rośliny na dachu zielonym produkując tlen regenerują również powietrze do oddychania. Tworzą więc powierzchnię służącą człowiekowi jeszcze bardziej niż każdy inny dach.

Dachy zielone zapewniają ponadto jeszcze dłuższą żywotność materiałów użytych do ich budowy, gdyż dobrze zabezpieczają je przed wpływami atmosferycznymi, a głównie przed dużymi wahaniami temperatury, na które narażone byłyby na innych rodzajach dachów. Warstwy wewnątrz dachu zielonego są zabezpieczone także przed szkodliwym działaniem promieni UV i przed uszkodzeniami mechanicznymi. Mniejsza może być ponadto warstwa izolacji cieplnej, gdyż warstwa wegetacyjna wraz z zielenią stanowi również część ochrony termicznej.

 - IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5
Rys.2 Przykład możliwości wykorzystania zastosowanej na dachu zielonym maty drenażowej FLORADRAIN® FD 60 jako podstawy pod warstwy ciągów pieszych i do osadzenia w betonie różnych elementów na dachu zielonym

Przy tylu argumentach przemawiających za projektowaniem i wykonywaniem dachów zielonych, posiadanie w ofercie produkcyjnej Izolmatu specjalnej papy asfaltowej zgrzewalnej IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5 odpornej na przerastanie przez korzenie roślin umożliwia realizację tych wyjątkowych i pięknych przedsięwzięć jakimi są dachy zielone.

 
 
do góry

Nasze portalePartnerzy

  Kontakt